Vi forbedrer prosjektvirksomheter og vi sikrer vellykkede enkeltprosjekter

Geir Bergersen

Geir Bergersen

Direktør IKT

E-post
+47 917 38 925

LEDELSESRÅDGIVNING

TIDLIGFASEUTREDNING

PROSJEKT - OG PROGRAMLEDELSE

PROSJEKTSIKRING

Type prosjekt vi jobber med

 • IKT Strategi
 • Digitalisering og moderniseringsprogram
 • Anskaffelsesprosesser
 • Infrastrukturprosjekter
 • Utviklingsprosjekter
 • Systemimplementering

Hvordan sikre gjentagende vellykkede IT prosjekter

 • Profesjonell eierstyring
 • Implementert metode
 • Prosjektkompetanse
 • Prosjektstyringssystem

En ledende totalleverandør med over 35 års erfaring

 • 300 ansatte/over 2.500 tilknyttede prosjektressurser
 • Høy utdanning- og sertifiseringsgrad
 • Store offentlige og private virksomheter
 • Mer enn 60 rammeavtaler