Vi sikrer vellykede enkeltprosjekter og endringsprogrammer innen IKT/Digitalisering

RÅDGIVNING

TIDLIGFASEUTREDNING

PROSJEKT - OG PROGRAMLEDELSE

PROSJEKTSIKRING

Type prosjekt vi jobber med

 • Digitalisering og moderniseringsprogram
 • Anskaffelsesprosesser
 • Infrastrukturprosjekter
 • Utviklingsprosjekter
 • Systemimplementering
 • Tidligfaseutredning

Våre rådgivningstjenester

 • IKT strategi
 • Implementering og gevinstrealisering
 • Endringsledelse
 • Kontraktsrådgivning
 • Gjennomføringsmetoder
 • Eierstyring
 • Porteføljestyring
 • Programorganisering og -styring

En ledende totalleverandør med over 35 års erfaring

 • Høy utdanning- og sertifiseringsgrad
 • Store offentlige og private virksomheter
 • Mer enn 60 rammeavtaler