Gevinstene av bedriftsintern kompetanseheving innen prosjektledelse i Forsvaret

10. august 2017

Forsvaret har siden begynnelsen av 90-tallet sett viktigheten av kompetansetiltak, og har siden den gang tilbudt sine ansatte et stadig mer helhetlig og målrettet utdanningsprogram innen faget prosjektledelse.

Etter nedlegging av forvaltningsskoler, nedbemanning og effektivisering i Forsvarssektoren var man nødt til å innhente ekstern bistand for å videreføre tilbudet. De siste 11 årene har Forsvaret samarbeidet med Metier om et helhetlig utdanningsløp kalt PRINSIX utdanningsprogram.

Programmet er beregnet for ansatte i forsvarssektoren, og belyser internasjonalt anerkjent prosjektmetodikk som PMP og PRINCE2®, samt forsvars-spesifikk prosjektpraksis spesielt basert på PRINSIX rammeverk.

Utdanningsløpet leder frem til Forsvarets interne sertifisering “Sertifisert prosjektleder i Forsvarsmateriell”. I tillegg gir deltakelse i programmet mulighet for inntil 30 studiepoeng gjennom SKEMA Business School i Frankrike. Utdanningen kan inngå som en fullverdig del av en Executive MBA in Project Management.

Kollektiv oppfatning av samarbeid

Fagansvarlig for FLO (Forsvarets Logistikkorganisasjon), Prosjektplanavdelingen, Petter Eik-Andresen, forteller at utdanningsprogrammet har gitt forsvarssektoren en kollektiv oppfatning av hvordan de skal jobbe sammen - på strategisk nivå og helt ned til saksbehandlernivå.

- På mange måter kan man si at utdanningen har bidratt til og sikret at organisasjonen har holdt fokus på en av de viktigste prosessene i forsvarssektoren: fornyelse ved anskaffelse av materiell gjennom prosjekter, forteller Eik-Andresen.

- All større endring, innovasjon og nytenkning skjer gjennom store materiellanskaffelser. Forsvaret er teknologidrevet på svært mange områder, og kunnskapen vi får gjennom dette utdanningsløpet er derfor helt nødvendig for å kunne jobbe effektivt sammen.

Prosjektanskaffelser er en av hovedprosessene i Forsvarsmateriell og kontrakten med Metier er inngått på vegne av hele forsvarssektoren, dvs. Forsvaret, Forsvarsmateriell, Forsvarsdepartementet, Forsvarsbygg, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets forskningsinstitutt.

- Gjennomføring av prosjekter i offentlig sektor er komplisert og utfordrende med tanke på regelverk, lover og forskrifter. Dette gjelder i høy grad også prosjekter i Forsvaret. Prosjektleder må ha inngående kunnskap om hvilke bestemmelser og krav som gjelder for å påse at sikkerheten til brukere av militære systemer ivaretas.

Eik-Andresen forteller at utdanningen er et helhetlig opplæringsprogram hvor endringer blir implementert fortløpende gjennom den kontinuerlige forbedringssløyfen. Den pedagogiske modellen er utvidet, og inkluderer nå e-læring, annet selvstudiemateriell, faglitteratur, klasseromsundervisning og innleveringsoppgaver. Til slutt leveres en prosjektoppgave som har til hensikt å foreslå forbedringer eller stille spørsmål ved dagens praksis i forsvarssektoren.

PRINSIX utdanningen har som mål å:

  • Sikre profesjonell prosjektgjennomføring
  • Bedre samhandling på tvers i organisasjonen
  • Implementering av PRINSIX rammeverk, prosjektmetodikk
  • Tydeliggjøring av roller og ansvar
  • Beholde og tiltrekke dyktige prosjektressurser

Gevinstene

Eik-Andresen forteller at gevinsten av kompetansehevingen innad i bedriften hovedsakelig er felles prosesser som alle kjenner til, klare roller og ansvarsområder.

- Enkeltmedarbeideren vet hva han skal gjøre. Gevinsten er derfor at prosjektene går hurtigere, det oppstår mindre misforståelser, og det viktigste er kanskje at det reduserer usikkerheten når man jobber i prosjekt. Bedre samarbeid er et nøkkelord.

Har du lest?

Tollgaarden - et ærverdig bygg løftet frem i tiden

Tollgaarden - et ærverdig bygg løftet frem i tiden

Mellom togskinnene som fører inn til Oslo S og Oslo bussterminal, ligger Tollgaarden. Et nærmere 100 år gammelt historisk bygg som i disse dager løftes inn i fremtiden. Bygget, som stod ferdig i 1926, rehabiliteres og gjøres om til et moderne sted for næring, med...

Metier styrker sin posisjon ytterligere med Tetra Tech som nye eiere

Metier styrker sin posisjon ytterligere med Tetra Tech som nye eiere

Det globalt ledende konsulent- og ingeniørselskapet Tetra Tech har kjøpt opp RPS Group, moderselskapet til Metier OEC, som nå også skifter navn til Metier. Med Norden som trekkplaster Tetra Tech har hatt stor suksess med å vokse både organisk og gjennom oppkjøp de...

Skaper god utvikling hos Norges største folkebibliotek

Skaper god utvikling hos Norges største folkebibliotek

Å jobbe med utvikling og endringsledelse for viktige institusjoner, kan føre med seg både ærefrykt, stolthet og glede. June Johansen, Frida Kold Eide og Mathilda Godborg kjenner dette på kroppen hver dag. De er viktige prosjektressurser inne hos Deichman, der de skal...