Toppledere om bærekraftige løsninger som gir økt verdi av investeringene

26. februar 2020

Hvordan skal Norges ledere i prosjektorienterte virksomheter posisjonere seg for fremtiden? Det er på høy tid at norske virksomheter tar stilling til hvilke beslutninger de må ta i dag for å være lønnsom, bærekraftig og innovativ i morgen.

Torsdag 6. februar møttes norske næringslivstopper i prosjektorienterte virksomheter til Metier OEC sin årlige konferanse, Management Round Table. Konferansen er en arena for erfaringsutveksling og diskusjoner om fremtidens løsninger. De inviterte foredragsholderne presenterte hvordan deres virksomheter arbeider med posisjonering, maksimerer nytte av sine investeringer og hvordan de implementerer bærekraftige løsninger som en del av strategiene selskapene deres legger til grunn for å posisjonere seg for fremtiden.

Blant foredragsholderne var Irene Måsøval, etatsdirektør for Fornebubanen, Harald Henriksen, konserndirektør i Tomra og Gøril Joys Johnsen, viseadministrerende direktør i Coop Norge SA.

Selskaper må tenke nytt om sine forretningsprosesser

Verdenssamfunnet har aldri sett endringer komme så raskt. Likevel vil utviklingen aldri gå tregere enn den gjør i dag. Derfor vil selskapenes holdninger og adferd være det som gjør den i stand til å respondere raskt nok på disse endringene som vil komme.

Metier OEC utfordret foredragsholderne til å drøfte denne problematikken og hvilke beslutninger dagens ledere må ta for å kunne posisjonere seg for en utvikling som stiller krav til bærekraftige løsninger og økt verdi fra virksomhetens investeringer.

Gøril Joys Johnsen fra Coop hentet inspirasjon fra World Economic Forum og i sitt foredrag tok hun opp problemstillingene som vil påvirke samfunnet i årene som kommer. Hun predikerte blant annet hvordan den fremvoksende forbrukergenerasjonen vil kreve at bedrifter revolusjonerer sine forretningsprosesser og -modeller slik at de svarer til kravene om bærekraftige løsninger.

Bærekraftige løsninger øker investeringsverdien

– Vi lever i en tid med det høyeste forbruket planeten vår noensinne har sett. Verden bruker mer ressurser enn noen gang. Mye mer enn det planeten vår kan bære.

Harald Henriksen i Tomra brukte taletiden til å snakke om verdens miljø- og bærekraftsutfordringer. Etter mange år i bransjen har Tomra opparbeidet seg verdifull kunnskap om hvordan teknologi kan brukes til å løse hverdagens og fremtidens utfordringer.

I dag leder Tomra den globale ressursrevolusjonen verden står overfor. Revolusjonen ledes frem av sterke makrodrivere som krever at selskaper endrer seg. I likhet med de andre foredragsholderne understreker Henriksen at det selskapenes ansvar å gå foran og stille krav til bærekraftige løsninger i sine forretningsprosesser. Dette vil øke verdien til virksomhetens investeringer.

Metier OEC er strategisk og rådgivende partner

For å sikre at Tomra tar de riktige strategiske valgene og kan posisjonere seg for fremtiden har selskapet tatt en grundig gjennomgang av sin tilnærming til prosjektarbeid. I dette har Metier OEC vært en viktig strategisk og rådgivende samarbeidspartner.

Metier OEC bistår også Fornebubanen løpende med rådgivning i tidligfase av prosjektet bl.a. knyttet til styringsdokumenter, kontraktsstrategi og kostnadsestimering.

 

Kontaktinformasjon:

Trine Nygård, Kommersiell direktør i Metier OEC
trine.nygard@metieroec.no
+47 952 68 733

Har du lest?