Metier OEC og FREYR inngår strategisk partnerskap for Norges første battericellefabrikk

08. april 2020

FREYR skal bygge Norges første battericellefabrikk og Metier OEC skal være strategisk partner og bistå med ekspertise innen prosjektledelse og -styring. Battericellefabrikken blir blant Europas største og skal styrke europeiske bilprodusenters produksjonsevne.

Administrerende direktør i FREYR, Tom Einar Jensen, forteller at selskapet jobber målbevisst mot realisering av Norges første storskala battericellefabrikk.

 

Metier OEC bistår med prosjektledelse og strategisk rådgivning

– Da FREYR begynte å utforske battericellekonseptet tilbake i 2017 ble det temmelig klart at Norge har helt unike forutsetninger for denne nye grønne næringen, sier Jensen.

Med dette utgangspunktet skal Norge bidra til å sikre at bilprodusenter i Europa har tilgang på resursene de trenger for møte kravene om reduserte utslipp og elektrifisering av den europeiske bilparken, og Metier OEC er glade for og stolte av å være med på arbeidet.

Rammeavtalen med Metier OEC som ble signert i mars 2020 omhandler prosjektledelsesområdet. Metier OEC ble valgt på grunn selskapets brede ekspertise på prosjektledelse og -styring av komplekse prosjekter. Metier OEC skal i tillegg støtte FREYRs behov for en integrert strategisk partner på området.

– Vi er svært glade for at FREYR har valgt å ta oss med inn i en rammeavtale de neste 5 årene, i en slik strategisk viktig rolle hvor vi vil støtte FREYR i utviklingen og gjennomføringen av deres prosjekter. Støtten inkluderer også etablering av et helhetlig rammeverk for prosjektgjennomføring som dekker prosjektkompetanse, -metodikk, -eierstyring og -systemer. Denne helhetlige tekningen er vi overbevist om er en av nøklene til suksess og vi gleder oss til å starte arbeidet med noe som kan bli starten på et nytt norsk industrieventyr, sier leder av Construction i Metier OEC, Jan Eklund, om avtalen.

 

Gode forutsetninger for battericelleproduksjon

På grunn av vårt klima og nordlige beliggenhet har Norge gode forutsetninger å produsere battericeller. Kjølige temperaturer, lav luftfuktighet, tilgang på rent kjølevann og generelt god infrastruktur er blant fordelene Jensen trekker frem. Det er i tillegg god tilgang på råstoffene som trengs til produksjonen. Nærhet til dette reduserer transporttiden og gir sikrer tilgang. I tillegg trekker han frem norsk kompetanse. 

– Produksjon av battericeller er høyteknologisk presisjonsarbeid, dette er Norge gode på. Det er summen av alt dette som gir oss sterke konkurransefordeler, slår Jensen fast.

 

Stort behov for europeisk produksjon

I dag finnes det tre operative battericellefabrikker i Europa og flere er under oppbygging. Prognoser fra McKinsey, BNEF og BCG viser at etterspørselen vil øke såpass at det fremdeles vil være behov for mye mer battericellekapasitet i Europa i årene som kommer. Per nå produseres mer enn 90 % av battericeller utenfor Europa. Det gir en sårbarhet i det europeiske markedet.

– Med det pågående koronautbruddet vi nå er midt oppe i er det sannsynlig at denne sårbarheten vil bli ytterligere forsterket. Det haster således med å bygge battericellefabrikker og vi i FREYR er klare til å skalere opp virksomheten betydelig for å bidra inn i dette bakteppet, understreker Jensen.

 

Ikke bare for el-biler

Selv om det først og fremst er elbilmarkedet som har behov for økt battericellekapasitet i dag fører klimaendringene til at det vil være et økt behov for batterier også i andre markeder. Europeiske land gjør seg klare for det grønne skiftet og legger planer for betydelige reduksjoner i CO2-utslipp. Dette påvirker særlig kraft- og transportsektoren.

– Vårt mål er å levere de mest kostnadseffektive, reneste og etisk mest forsvarlig produserte battericellene til bilprodusenter, men vi ser også at vi har gode muligheter innenfor blant annet marin sektor og på energilagring som en del av det grønne energiskiftet, sier Jensen.

 

Etablering av ny industri i Norge

Jensen sier at FREYR tar sikte på å komme i gang med byggingen så raskt som mulig.

– Vi tar sikte på oppbygging av en 40 000 kvm førstefasefabrikk inne på industriparken i Mo i Rana, med byggestart allerede senere i år eller tidlig neste år. Produksjon av verdensledende batterier kan begynne allerede i 2022 med rask ekspansjon av ytterligere fabrikker og kapasitet, avslutter administrerende direktør Tom Einar Jensen.

 

Vil du lese mer om prosjektet? Les Finansavisens artikkel fra 08.04.2020 (saken er bak betalingsmur), eller se hva bygg.no skrev om saken. Estate har også skrevet om millardprosjektet.

Om FREYR

FREYR er et norsk selskap etablert i 2018, som utvikler en kombinert 32+2 GWh litiumbasert batterifabrikk og en 600 MW vindmøllepark i kommunene Mo i Rana og Nesna i Nordland. Selskapet vil levere produkter til det hurtigvoksende markedet for elektriske kjøretøy i Europa, samt utvikle ytterligere markeder innenfor segmentene sjøfart, lagring, flyindustri og offshore gjennom klyngebaserte FOU-initiativ sammen med ledende norske og europeiske institusjoner og bedrifter.

For mer informasjon, se www.freyrbattery.com

Har du lest?