Tomra har utdannet over 330 ansatte i prosjektledelse

16. november 2020

TOMRA Collections er verdensleder innenfor pantesystemer, med over 82 000 installasjoner i mer enn 60 land. De har de beste automatene for innsamling og resirkulering av aluminiumsbokser, glass- og plastflasker. Selskapet som startet i Asker i 1972 er med det en stor og viktig byggestein i sirkulærøkonomien.

Tomra Project Academy

I 2012 etablerte selskapet “TOMRA Project Academy». Siden da har flere enn 330 ansatte i selskapet, fra toppledelsen til prosjektdeltakere, fullført et eller flere kurs. Avhengig av hva deltakerne jobber med og trenger har de tatt kurs i Prosjektledelse - oversikt og innsikt, Prosjekteierstyring, Styring av prosjektusikkerhet og PRINCE2.

– Målet med initiativet TOMRA Project Academy er å gi en enhetlig forståelse av prosjektmodellen, å skape en felles tilnærming til prosjektgjennomføringen og sikre at medarbeidere har den riktige kompetansen og tryggheten til å lede og delta i TOMRAs prosjekter, sier Dag Kolseth, som VP Project Management i TOMRA.

Tenkte nytt

Etter Kovid-19 brøt ut, måtte TOMRA tenke nytt. Pandemien gjør at bedrifter verden over har fått en helt ny arbeidshverdag på ubestemt tid, og å utsette kompetansehevingen var ikke det ønskelige. I tillegg til sitt eksisterende e-læringsprogram, ble derfor digitale workshops satt opp på Teams. Deltakere fra TOMRA i Nord-Amerika, Australia og Europa har deltatt på de digitale samlingene, hver i sin tidssone.

– En kombinasjon av e-læring og digitale workshops gir oss god fleksibilitet i Korona-tiden, sier Dag Kolseth.

Workshopene har blitt holdt av Ragnar Ek i Metier OEC, og består av en oppsummering av e-læringene, øvrig teori og relevante gruppeoppgaver hvor deltakerne får løse oppgaver som relaterer seg til det de jobber med daglig. En av deltakerne var svært fornøyd ved forrige kurs:

– Kurset Prosjektledelse – oversikt og innsikt er relevant for de som vil lede eller delta i et prosjekt som skal bidra til å nå firmaets mål.

TOMRAs ulike forretningsområder har mange prosjekter, og kompetansen til å stadig forbedre strukturen i prosjektene er svært nyttig. Ragnar Ek, ansvarlig kursholder, er imponert av TOMRAs fokus på å lykkes godt med sine prosjekter, og innsatsen de legger ned for å nå det målet.

Marius Fraurud, Senior VP og leder av The Solution Hub hos TOMRA Collection Solutions fremhever at denne prosjektkompetansen er av strategisk viktighet for Tomra, og et ledd i å lykkes med en voksende prosjektportefølje.

Har du lest?

Hvordan sikrer TOMRA vekst med nytt HR-system?

Hvordan sikrer TOMRA vekst med nytt HR-system?

TOMRA er et norsk, bærekraftig eventyr som i dag opererer i hele 80 markeder verden over. Vekstambisjonene er fremdeles sterke, og nå innføres det et nytt HR-system globalt i selskapet for å understøtte disse ambisjonene. Dette vil være et stort bidrag til TOMRAs...

Modenhetsmåling bidrar til mer jernbane for pengene hos Bane NOR

Modenhetsmåling bidrar til mer jernbane for pengene hos Bane NOR

Hvordan skal samfunnet komme det grønne skiftet i møte, samtidig som behovet for et utvidet og opprustet transportsystem stadig øker? Bane NORs visjon er at mer på skinner setter mindre spor – med god grunn. Jernbanenettet er effektivt, trenger mindre energi enn andre...

Metier OEC har blitt partner i Oslo Business Forum

Metier OEC har blitt partner i Oslo Business Forum

Metier OEC går inn som partner i den årlige næringslivskonferansen Oslo Business Forum (OBF), som foregår 21. - 22. september. Dette to-dagers arrangementet er en viktig møteplass for ledere og mellomledere i Norge, og derfor var det naturlig for oss å velge OBF som...