Verdens første kommersielle fabrikk for omgjøring av avfallsplast til høyverdiprodukter

13. januar 2021

Plast på avveie er et stort miljøproblem. Det havner i skogen, i havet og langs veien, og skaper en rekke utfordringer for fauna og flora. I dag er materialgjenvinning med sortering, oppmaling og omsmelting til nye produkter «State of the art». Hovedproblemet er at kvaliteten på plasten som gjenvinnes er dårlig, noe som sterkt begrenser anvendelsesmulighetene. Dette ville det norske, børsnoterte selskapet Quantafuel gjøre noe med.

Quantafuel er et norsk børsnotert selskap med ambisjoner om å bli verdensledende innen omdanning av plastavfall. Med egenpatentert teknologi skal de bidra til at en betydelig del av plastavfallet omdannes til kommersielle høyverdiprodukter som blant annet selges til petrokjemisk industri, for å lage nye plastprodukter. Prosessen omtales som kjemisk gjenvinning og kvalifiserer som den høyest prioriterte form for gjenvinning av EU.

Quantafuel bidrar til å løse det globale problemet med plastavfall ved å senke utslipp, redusere forurensing og minske mengden avfallsplast som ellers ville blitt sendt til forbrenning eller tradisjonell materialgjenvinning.

Innovativ teknologi gir høy verdi

Quantafuel har nå bygd verdens første anlegg for kjemisk gjenvinning av avfallsplast på Jylland.

Anlegget er et komplekst industrianlegg bestående av et plastmottak, en pyrolysereaktor, en katalysatorpark, en destillasjonskolonne og en tankfarm.

Teknologien Quantafuel har utviklet er basert på pyrolyse og katalyse. Pyrolyse er oppvarming uten tilførsel av luft, dvs oksygen. På mange måter tilsvarer det funksjonen man finner i moderne stekeovner med en pyrolysefunksjon som rengjør sotbrent fettsøl. Katalyse omdanner gassen fra pyrolysereaktoren til høykvalitets olje ved at langkjedede hydrokarboner med ulike kompliserte strukturer, omdannes til rettlinjede hydrokarboner.

Det unike med anlegget i Danmark er katalysatorparken som etterbehandler gassen fra pyrolysereaktoren til olje av høy kvalitet. Dette kan inngå i kommersielle produkter, men med den store forskjellen at utgangspunktet er et avfallsprodukt.

Mange har forsøkt å omdanne plast til olje av kommersiell høy kvalitet, men ingen har til nå klart det. Hele 80 % av plasten blir omgjort til oljeprodukter av høyeste kvalitet. Quantafuel har dermed utviklet en teknologi som gjør det mulig å gjenvinne vesentlig mer av avfallsplasten til produkter med høy verdi, sammenlignet med tradisjonell mekanisk resirkulering.

Et unikt prosjekt med stor samfunnsnytte

Byggearbeidene startet i 2018 og de første tonnene med olje ble produsert i september 2020. For å sikre en profesjonell og trygg prosjektgjennomføring, ble det inngått et samarbeid med Metier OEC. Metier OEC har bidratt med prosjekteringsledelse og i den siste fasen, prosjektledelse.

I drift vil anlegget inneholde brann- og eksplosjonsfarlige væsker og gasser. Dette har satt høye krav til sikkerhet i prosjektering og under igangkjøring. Prosjektet er gjennomført uten fraværsskader.

- Dette er et unikt, nytenkende og komplisert anlegg, sier prosjektleder fra Metier OEC, Per Morten Lefdal. Ikke minst vil fabrikken spille en viktig rolle i kampen mot det globale avfallsproblemet, og det er givende å få være prosjektleder i et så viktig prosjekt.

Les mer om Quantafuel her.

Har du lest?

Hvordan sikrer TOMRA vekst med nytt HR-system?

Hvordan sikrer TOMRA vekst med nytt HR-system?

TOMRA er et norsk, bærekraftig eventyr som i dag opererer i hele 80 markeder verden over. Vekstambisjonene er fremdeles sterke, og nå innføres det et nytt HR-system globalt i selskapet for å understøtte disse ambisjonene. Dette vil være et stort bidrag til TOMRAs...

Modenhetsmåling bidrar til mer jernbane for pengene hos Bane NOR

Modenhetsmåling bidrar til mer jernbane for pengene hos Bane NOR

Hvordan skal samfunnet komme det grønne skiftet i møte, samtidig som behovet for et utvidet og opprustet transportsystem stadig øker? Bane NORs visjon er at mer på skinner setter mindre spor – med god grunn. Jernbanenettet er effektivt, trenger mindre energi enn andre...

Metier OEC har blitt partner i Oslo Business Forum

Metier OEC har blitt partner i Oslo Business Forum

Metier OEC går inn som partner i den årlige næringslivskonferansen Oslo Business Forum (OBF), som foregår 21. - 22. september. Dette to-dagers arrangementet er en viktig møteplass for ledere og mellomledere i Norge, og derfor var det naturlig for oss å velge OBF som...