Verdens første kommersielle fabrikk for omgjøring av avfallsplast til høyverdiprodukter

13. januar 2021

Plast på avveie er et stort miljøproblem. Det havner i skogen, i havet og langs veien, og skaper en rekke utfordringer for fauna og flora. I dag er materialgjenvinning med sortering, oppmaling og omsmelting til nye produkter «State of the art». Hovedproblemet er at kvaliteten på plasten som gjenvinnes er dårlig, noe som sterkt begrenser anvendelsesmulighetene. Dette ville det norske, børsnoterte selskapet Quantafuel gjøre noe med.

Quantafuel er et norsk børsnotert selskap med ambisjoner om å bli verdensledende innen omdanning av plastavfall. Med egenpatentert teknologi skal de bidra til at en betydelig del av plastavfallet omdannes til kommersielle høyverdiprodukter som blant annet selges til petrokjemisk industri, for å lage nye plastprodukter. Prosessen omtales som kjemisk gjenvinning og kvalifiserer som den høyest prioriterte form for gjenvinning av EU.

Quantafuel bidrar til å løse det globale problemet med plastavfall ved å senke utslipp, redusere forurensing og minske mengden avfallsplast som ellers ville blitt sendt til forbrenning eller tradisjonell materialgjenvinning.

Innovativ teknologi gir høy verdi

Quantafuel har nå bygd verdens første anlegg for kjemisk gjenvinning av avfallsplast på Jylland.

Anlegget er et komplekst industrianlegg bestående av et plastmottak, en pyrolysereaktor, en katalysatorpark, en destillasjonskolonne og en tankfarm.

Teknologien Quantafuel har utviklet er basert på pyrolyse og katalyse. Pyrolyse er oppvarming uten tilførsel av luft, dvs oksygen. På mange måter tilsvarer det funksjonen man finner i moderne stekeovner med en pyrolysefunksjon som rengjør sotbrent fettsøl. Katalyse omdanner gassen fra pyrolysereaktoren til høykvalitets olje ved at langkjedede hydrokarboner med ulike kompliserte strukturer, omdannes til rettlinjede hydrokarboner.

Det unike med anlegget i Danmark er katalysatorparken som etterbehandler gassen fra pyrolysereaktoren til olje av høy kvalitet. Dette kan inngå i kommersielle produkter, men med den store forskjellen at utgangspunktet er et avfallsprodukt.

Mange har forsøkt å omdanne plast til olje av kommersiell høy kvalitet, men ingen har til nå klart det. Hele 80 % av plasten blir omgjort til oljeprodukter av høyeste kvalitet. Quantafuel har dermed utviklet en teknologi som gjør det mulig å gjenvinne vesentlig mer av avfallsplasten til produkter med høy verdi, sammenlignet med tradisjonell mekanisk resirkulering.

Et unikt prosjekt med stor samfunnsnytte

Byggearbeidene startet i 2018 og de første tonnene med olje ble produsert i september 2020. For å sikre en profesjonell og trygg prosjektgjennomføring, ble det inngått et samarbeid med Metier, som har bidratt med prosjekteringsledelse og i den siste fasen, prosjektledelse.

I drift vil anlegget inneholde brann- og eksplosjonsfarlige væsker og gasser. Dette har satt høye krav til sikkerhet i prosjektering og under igangkjøring. Prosjektet er gjennomført uten fraværsskader.

- Dette er et unikt, nytenkende og komplisert anlegg, sier prosjektleder fra Metier, Per Morten Lefdal. Ikke minst vil fabrikken spille en viktig rolle i kampen mot det globale avfallsproblemet, og det er givende å få være prosjektleder i et så viktig prosjekt.

Les mer om Quantafuel her.

Har du lest?

Tollgaarden - et ærverdig bygg løftet frem i tiden

Tollgaarden - et ærverdig bygg løftet frem i tiden

Mellom togskinnene som fører inn til Oslo S og Oslo bussterminal, ligger Tollgaarden. Et nærmere 100 år gammelt historisk bygg som i disse dager løftes inn i fremtiden. Bygget, som stod ferdig i 1926, rehabiliteres og gjøres om til et moderne sted for næring, med...

Metier styrker sin posisjon ytterligere med Tetra Tech som nye eiere

Metier styrker sin posisjon ytterligere med Tetra Tech som nye eiere

Det globalt ledende konsulent- og ingeniørselskapet Tetra Tech har kjøpt opp RPS Group, moderselskapet til Metier OEC, som nå også skifter navn til Metier. Med Norden som trekkplaster Tetra Tech har hatt stor suksess med å vokse både organisk og gjennom oppkjøp de...

Skaper god utvikling hos Norges største folkebibliotek

Skaper god utvikling hos Norges største folkebibliotek

Å jobbe med utvikling og endringsledelse for viktige institusjoner, kan føre med seg både ærefrykt, stolthet og glede. June Johansen, Frida Kold Eide og Mathilda Godborg kjenner dette på kroppen hver dag. De er viktige prosjektressurser inne hos Deichman, der de skal...