FREYR er Norges nye, grønne industrieventyr

19. januar 2022

En av fastlands-Norges største industrisatsinger i nyere tid er også en storsatsing på grønn industri og energi. Med neste generasjons batteriteknologi og ambisjoner om å akselerere dekarboniseringen av verdens transport- og energisystem, satser FREYR Battery for fullt på kostnadseffektiv og miljøvennlig battericelleproduksjon.

FREYR Battery gikk nylig inn i historien som det åttende norskeide selskapet notert på børs i New York. Metier OECs ekspertise innen organisasjonsutvikling og -styring, samt prosjektledelse, har vært et sentralt bidrag i prosessen mot børsnotering. Nå samarbeides det videre i prosjektgjennomføringen – både i byggefasen knyttet til utviklingen av fem nye battericellefabrikker i Mo i Rana, og i den videre utviklingen av organisasjonen.

-Metier OEC har vært en sentral samarbeidspartner for FREYR på flere områder i utviklingen av selskapet og FREYRs prosjekter, sier Tom Einar Jensen, administrerende direktør i FREYR.

FREYR Battery - en grønn ambisjon

FREYR har som nevnt hovedambisjon om å akselerere dekarboniseringen av verdens transport- og energisystemer gjennom kostnadseffektiv og miljøvennlig battericelleproduksjon. Dette innebærer utbyggingen av fem battericellefabrikker (som vil utgjøre én gigafabrikk) i Mo i Rana med en samlet produksjonskapasitet på opptil 43 gigawattimer innen 2025. Satsningen forventes å skape opp mot 1500 nye grønne arbeidsplasser de neste fire til fem årene.

FREYRs løsninger er rettet mot raskt voksende markeder for elektriske kjøretøyer, energilagringssystemer og marine applikasjoner, som representerer et samlet estimert adresserbart marked på rundt 5 000 GWh per år innen 2030.

Metier OEC inngikk i 2020 en rammeavtale med FREYR. Avtalen inkluderte etablering av et helhetlig rammeverk for prosjektgjennomføring som dekker prosjektkompetanse, -metodikk, -eierstyring og -systemer. Valget falt på Metier OEC på grunn av selskapets brede ekspertise innen prosjektledelse og -styring av komplekse prosjekter, og Metier OEC støtter FREYRs behov for en integrert strategisk partner på området.

-Denne helhetlige tenkningen er vi overbevist om er en av nøklene til suksess, og vi er stolte over å være involvert i noe som kan bli starten på et nytt norsk industrieventyr, sier leder av Construction i Metier OEC, Jan Eklund, om avtalen.

Godt rustet for det grønne skiftet

IEAs Global Energy Review for 2021 viser at behovet for batterier øker kraftig. Prognosene er radikalt endret fra et transport- og energinett tuftet på fossilt brennstoff, til elektrifisering i stadig høyere grad. Innovasjon, teknologi og satsning på nye energiområder er avgjørende i prosessen mot et bærekraftig energimarked.

Basert på ren norsk energi, ny teknologi, batterimaterialer fra regionale leverandører og et lokalt økosystem av underleverandører, forventer FREYR å kutte karbonavtrykket til deres battericeller med over 80 prosent sammenlignet med konvensjonell battericelleproduskjon. Dette vil posisjonere FREYR som en ledende leverandør av bærekraftige battericeller i Europa.

-For at Norge skal henge med i det globale energimarkedet også etter det grønne skiftet, gjelder det å posisjonere seg, sier administrerende direktør i Metier OEC, Halvard Kilde. Utviklingen av større batterifabrikker er dermed viktig for å sikre en norsk fremtid i markedet.

-Dette er en leveranse som virkelig gjør meg stolt. Det er givende å bidra til å bygge opp det som bare kan kalles Norges neste industrieventyr, og som i tillegg er et viktig miljøinitiativ, sier Kilde.

Enorm milepæl

Børsnoteringen av FREYR Battery ga tilgang til 7,3 milliarder i investeringer – viktige midler for den videre etableringen av selskapets posisjon som en betydelig aktør på det globale energimarkedet. Tom Einar Jensen trekker Metier OECs bidrag frem som en viktig faktor på veien mot børs.

-I vår viktige kapitalinnhentings- og børsnoteringsprosess har konsulentbistanden fra Metier OEC vært meget verdifull for ledelsen. Metier OEC har også bidratt med konsulenter i flere prosjektroller knyttet til tidligfaseutvikling av FREYR sine prosjekter for bygging av batterifabrikker, forteller Jensen.

FREYR er en profesjonell organisasjon med høyt tempo. Børsnoteringen har skjedd samtidig med utviklingen av gigafabrikken i Mo i Rana. Det videre samarbeidet mellom FREYR Battery og Metier OEC blir viktig for at FREYR skal nå deres hovedambisjon å dekarbonisere verdens transport- og energisystemer, ved å levere bærekraftige og kostnadseffektive batterier.

Norsk klima og infrastruktur gir gode forutsetninger

Norges klima og nordlige beliggenhet er noen av hovedgrunnene til at vi har gode forutsetninger å produsere battericeller. Kjølige temperaturer, lav luftfuktighet, tilgang på rent kjølevann og generelt god infrastruktur er blant fordelene Tom Einar Jensen trekker frem som store fordeler når det kommer til bærekraftig battericelleproduksjon.

-Da FREYR begynte å utforske battericellekonseptet tilbake i 2017 ble det temmelig klart at Norge har helt unike forutsetninger for denne nye grønne næringen, sier Jensen.

Det er også god tilgang på råstoffene som trengs til produksjonen. Nærhet til dette reduserer transporttiden og gir sikrer kontinuerlig tilgang. I tillegg trekker Jensen frem norsk kompetanse som suksessfaktor.

-Produksjon av battericeller er høyteknologisk presisjonsarbeid, dette er Norge gode på. Det er summen av alt dette som gir oss sterke konkurransefordeler, slår Jensen fast.

I tillegg til å produsere battericeller tilsvarende 800 000 elbiler i året, vil FREYR rette seg mot nettstrømmarkedet – et område med enormt potensial.

-Vårt mål er å levere de mest kostnadseffektive, reneste og etisk mest forsvarlig produserte battericellene til bilprodusenter, men vi ser også at vi har gode muligheter innenfor blant annet marin sektor og på energilagring som en del av det grønne energiskiftet, sier Jensen.

Det trengs lagringsplattformer for strøm produsert av sol og vindkraft, og batterier er et kostnadseffektivt alternativ. En slik satsning på strømlagring åpner opp for utvikling av ytterligere markeder innen sjøfart, flyindustri og offshore.

Veien videre

FREYRs fokus videre vil være å holde sine løfter overfor investorer. Dette innebærer blant annet å bygge fabrikkene i Mo i Rana til planlagt tid, kost og kvalitet for å få de mest kostnadseffektive og miljøvennlige battericellene ute på markedet. Her vil Metier OEC fortsette å være en nøkkelsamarbeidspartner med sin tunge ekspertise innen gjennomføring av store, komplekse prosjekter.

I tillegg til å ha en sentral rolle i gjennomføringen av prosjektene, leverer Metier OEC ekspertise innenfor smidige prosesser, samt strategi og ledelse i den videre utviklingen av FREYR som organisasjon.

Vil du lese mer om prosjektet og børsnoteringen? Les NRK sin artikkel fra 8. juli 2021, Finansavisens artikkel fra 19. juli eller Bygg.no sin artikkel fra 8. april 202

Har du lest?

Trekanten har vunnet prisen Årets transformasjonsprosjekt

Trekanten har vunnet prisen Årets transformasjonsprosjekt

Vi vil gjerne gratulere prosjektet Trekanten med vel fortjent utmerkelse som Årets transformasjonsprosjekt under årets OMA Awards. Prisen går til et prosjekt som har strukket seg langt når det gjelder kvalitet, gjerne med et utfordrende utgangspunkt, som har endret...

Tillitsbasert ledelse gir rakettvekst for Digital

Tillitsbasert ledelse gir rakettvekst for Digital

Divisjonen Digital i Metier OEC vokser, og konkurrerer i en vektklasse som er høyere enn hva størrelsen deres tilsier. Vi tok en prat med Lars-Erik, lederen for den digitale satsingen i Metier OEC, for å finne ut hva ambisjonene er fremover, hva som kjennetegner...

Hvordan sikrer TOMRA vekst med nytt HR-system?

Hvordan sikrer TOMRA vekst med nytt HR-system?

TOMRA er et norsk, bærekraftig eventyr som i dag opererer i hele 80 markeder verden over. Vekstambisjonene er fremdeles sterke, og nå innføres det et nytt HR-system globalt i selskapet for å understøtte disse ambisjonene. Dette vil være et stort bidrag til TOMRAs...