Hvordan systematisk kompetanseutvikling bidrar til positiv utvikling og lønnsom vekst

08. mars 2022

Spol tilbake til 2011. Skanska Norge hadde utfordringer med lønnsomheten og forutsigbarheten i sine prosjekter. De bestemte seg å ta drastiske grep. I dag har de en innarbeidet felles prosjektmodell og et av landets beste prosjektakademi.

Vi må ti år tilbake i tid for å finne utgangspunktet for samarbeidet mellom Skanska og Metier OEC. Da slet Skanska med svak lønnsomhet, lav forutsigbarhet og en rekke tapsprosjekter. Ledelsen bestemte seg for å ta drastiske grep for å forbedre leveransene og posisjonere seg i et krevende bygg- og anleggsmarked. De etablerte et forbedringsprogram og et av viktigste elementene i dette programmet var å utvikle et internt opplæringsprogram. Programmet fikk navnet Gnist og ambisjonen var klar: Skanska skal være nummer 1 i prosjektledelse.

Sats på kompetanseutvikling, det nytter

Metier OEC ble koblet inn i tidlig fase, og har hatt en sentral rolle i å bygge opp og utvikle det faglige innholdet i GNIST-programmet. I tett samarbeid med Skanska, er det lagt ned et betydelig stykke arbeid for å skape en effektiv læringsprosess og et solid faglig fundament – med skreddersydd, relevant innhold. Målet med opplæringsprogrammet er å øke kompetansen innen prosjektledelse i alle ledd, slik at Skanska er bedre rustet til å håndtere kompliserte byggeprosjekter på en effektiv og profesjonell måte.

– GNIST er det beste og mest komplette opplæringsprogrammet i prosjektledelse og -eierstyring innen BAE-næringen, nasjonalt og internasjonalt.

Det sier administrerende direktør Halvard Kilde i Metier OEC, som får støtte fra Skanskas konsernsjef, Ståle Rød:

– Prosjektledelse er vårt viktigste fag. Da må vi ha det absolutt beste prosjektakademiet i byggenæringen. Det må være tilpasset vår strategi og våre behov, og det må innfri eller overgå deltakernes forventninger og ikke minst må det bidra til at Skanska gjennomfører gjentakende vellykkede prosjekter. GNIST spiller en svært viktig rolle i arbeidet med å kontinuerlig utvikle selskapet vårt.

Nå har mer enn 1 700 ansatte vært gjennom kompetanseutviklingsprogrammet, fra toppledelsen til baser og formenn i produksjonen. Målet? Å representere absolutt beste praksis samt å være det selskapet andre ser til når det gjelder ledelse og styring av komplekse prosjekter.

– Målrettet innsats og satsing på kompetanseutvikling nytter, og nå kan vi trygt si at Skanska har en helt annen plattform for å kunne levere enda bedre prosjekter. Vi har fornøyde kunder og bedre marginer, og har en langt bedre kontroll og forutsigbarhet i prosjektene enn tidligere. Dette fordi vi blant annet har vært villige til å bruke betydelige ressurser på opplæring og kompetanseheving. Og vi er nå landets ledende entreprenør og leverandør av komplekse prosjekter.

Umulig å møte fremtiden uten kontinuerlig utvikling

En sentral årsak til at Skanska har lyktes med sitt opplærings- og kompetanseprogram, er at konseptet tidlig ble forankret i ledelsen og blant nøkkelpersoner i organisasjonen. Nylig bestemte Skanska seg også for å sertifisere både prosjekteiere og -ledere i Verdistyrt prosjektutvikling. Det faller i god jord hos Kilde i Metier OEC.

– Vår oppgave som alliansepartner er å bidra til at Skanska når sitt mål om nå forbli nummer 1 innen prosjektledelse. Det er, i korte trekk, det vårt samarbeid går ut på; å bidra der vi kan til at Skanska som en profesjonell aktør blir enda bedre. At Skanska satser innen verdistyrt prosjektutvikling, vil forsterke posisjonen i markedet og gjøre at kundene deres får enda større verdi ut av Skanskas leveranser.

Fakta om Skanska Norge AS:

Skanska Norge er en del av det globale Skanska-konsernet. De er en av Norges fremste aktører innen store og komplekse byggeprosjekter. Selskapet er involvert i om lag 150 ulike byggeprosjekter til enhver tid, og virksomheten spenner fra entreprenørvirksomhet, eiendomsutvikling og infrastruktur til utvikling av næringseiendom.

Fakta om GNIST:

  • GNIST er Skanskas satsing på kompetansebygging innen prosjekteierstyring, prosjektledelse, prosjekteringsledelse og produksjonsledelse, og gjennomføres i samarbeid med Metier OEC.
  • Over 1 700 ansatte i Skanska Norge har til nå fullført utdanningsprogrammet GNIST.
  • GNIST er delt inn i fire forskjellige studieretninger med ulikt antall moduler: GNIST Prosjekt; GNIST Prosjekteierstyring; GNIST Bas/Formann og GNIST Støtte og Spesialistfunksjoner.
  • Deler av utdanningen gir studiepoeng, og de mest ambisiøse kan fortsette til masterstudier i prosjektledelse ved SKEMA Business School.

Har du lest?

Metier OEC innleder samarbeid med Redd Barna

Metier OEC innleder samarbeid med Redd Barna

Barn i fattige land vokser opp i en klimakrise. Skogbranner, tørke, avlingssvikt, oversvømmelser og hetebølger er bare noen få eksempler på hvordan klimautfordringene påvirker barns rettigheter og trygghet. Det er viktigere enn noen gang å hjelpe barn med å gi de...

Steffen Sutorius begynner i Metier OEC

Steffen Sutorius begynner i Metier OEC

Administrerende direktør i Digitaliseringsdirektoratet, Steffen Sutorius, begynner i en direktørstilling hos divisjon Management Consulting. Steffen har jobbet i Metier OEC tidligere, blant annet som leder for konseptvalg og forretningsplaner i samme divisjon. – De av...

Fra lovende alpinist til ambisiøs prosjektleder

Fra lovende alpinist til ambisiøs prosjektleder

Noen barn drømmer om å bli brannmann, dyrlege eller politi. Andre drømmer om å bli idrettsstjerner, og enkelte drømmer til og med om å redde verden. Dette er historien om Carl Petter Lehne, en av våre som gikk fra en guttedrøm om et liv i skibakken til å bli en del av...