Metier OEC har blitt partner i Oslo Business Forum

29. juni 2022

Metier OEC går inn som partner i den årlige næringslivskonferansen Oslo Business Forum (OBF), som foregår 21. - 22. september. Dette to-dagers arrangementet er en viktig møteplass for ledere og mellomledere i Norge, og derfor var det naturlig for oss å velge OBF som samarbeidspartner. Det er forventet 3000 deltakere i salen og over 10 000 vil følge konferansen på nett. Med et såpass bredt nedslagsfelt så er det ingen tvil om at dette er et viktig sted å være for å følge med på trender, nettverke med andre og dele erfaring.

En viktig arena

Oslo Business Forum ble etablert av gründerne Marius Røed Wang og Christoffer Omberg i 2016. OBF Har siden den gang vokst til å bli en av de viktigste konferansene for norsk næringsliv og trekker dyktige foredragsholdere hvert år. Tidligere har de hatt blant annet Barack Obama, Randi Zuckerberg og Alexander Osterwalder for å nevne noen. En av årets hovedforedragsholdere er forfatter av Homo Deus og Sapiens, Yuval Noah Harari.

- Oslo Business Forum er veldig stolte over å ha et samarbeid med Metier OEC, sier Fredrik C. Paulshus Dehli, Partner i Oslo Business Forum. - Ikke bare er Metier OEC ekstremt fremoverlente, men de har imponerende innsikt på flere av temaene som vi ønsker å rette fokuset på - spesielt innen ledelse, innovasjon og strategi. Det er første gang Metier OEC og OBF går inn i et partnerskap, og vi ser langsiktig på samarbeidet og tror synergiene vil fortsette å blomstre. Dette gleder vi oss til.

- For oss er det viktig å delta på arenaer som dette, sier Halvard Kilde, administrerende direktør i Metier OEC. Vi ønsker å holde våre ansatte faglig oppdatert og er opptatt av å hente inspirasjon om temaer som er i tiden.

- Det at vi har blitt partner skaper stort engasjement internt, forteller Charlotte Eneroth, markedsdirektør i Metier OEC. Vi skal ha en samling på kontoret hvor arrangement blir streamet samt at flere av våre ledere og konsulenter vil delta på selve konferansen.

Dette er en unik mulighet for kompetanseutvikling blant våre ansatte i tillegg til en viktig arena for erfaringsdeling og mingling med andre ledere og mellomledere.

Future-Focused Leadership

Temaet for årets konferanse er Future-Focused Leadership. Vi står ovenfor en tid med mye usikkerhet og risiko, men samtidig også muligheter. Vi må utvikle oss og finne nye måter å tenke på.

Noen av temaene som vil bli tatt opp er;

  • Hvordan vil fremtidens arbeidsliv se ut?
  • Hvordan vil klimaendringene påvirke oss?
  • Hvordan vil pandemien få oss til å se på våre forretningsmodeller med nye øyne?

Noen av foredragsholderne som kommer er Steve Wozniak - co-founder, Apple, Amy Edmondson - Harvard-professor og verdens fremste Management Thinker og Nassim Taleb – mannen bak Black Swan-teorien og ansett blant verdens 50 mest betydningsfulle mennesker, for å nevne noen.

Vi er spente på å høre på disse foredragsholderne og gleder oss til erfaringsutveksling på selve konferansedagen.

Har du lest?

Bekkelaget renseanlegg: Oslos største miljøprosjekt

Bekkelaget renseanlegg: Oslos største miljøprosjekt

Oslo er en av de raskest voksende hovedstedene i Europa. For at Oslofjorden skal bli renere tok Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV) et viktig grep. Et grep som startet med å sprenge ut 450.000 kubikkmeter fjellmasse på Bekkelaget, fra 2014. Nå er det utvidede...

Ocean Space Centre – et hav av muligheter

Ocean Space Centre – et hav av muligheter

Ocean Space Centre i Trondheim vil bidra til å sikre Norges konkurranseevne innen havromsnæringene. Forskningssenteret vil plassere vårt land i tet når det gjelder kunnskap, laboratorier og utstyr for marinteknisk forskning og utvikling. Forprosjektet stod ferdig 1....