HVA SKJER


Hva gjør de som lykkes med sine prosjekter, og hva er det egentlig som skjer når det går galt? Metier OEC-undersøkelsen gir noen gode indikasjoner.

HVA SKJER


Koronatiltakene slippes opp, men det er fortsatt begrenset hvor mange som kan samles. Metier OEC vil levere et godt kurstilbud til alle våre kunder frem til vi kan møtes igjen.

Hva vi gjør


IT, som på mange måter kan kalles den digitale delen av livet, er så å si alltid en strategisk del av virksomheten. Nysatsinger starter gjerne som et prosjekt, men kan ende opp som en større endring av virksomheten. Da er vår jobb å rådgi, og sammen med deg som kunde, sørge for at målene som er satt nås.

Hva vi gjør


Vår kjernekompetanse spenner fra tidligfaseutredning og rådgivning til prosjektledelse og -styring. Vi har lang erfaring med å bistå ulike markedsaktører innen bygg og eiendom, samferdsel, industri og energi, og helsebygg – alt fra private eiendomsutviklere til kommuner og store private eller offentlige aktører.

Prosjektbloggen


Hold deg oppdatert på hva som skjer

Hva skjer?


Vi inngår samarbeid med Norsk industri på kurs og sertifiseringer i prosjektledelse.

Hva skjer?


FREYR skal bygge Norges første battericellefabrikk og Metier OEC skal være strategisk partner og bistå med ekspertise innen prosjektledelse og -styring. Battericellefabrikken blir blant Europas største og skal styrke europeiske bilprodusenters produksjonsevne.

Hva skjer?


Vi skal hjelpe Mantena med å få mer ut av sin prosjektportefølje, gjennom å forbedre prosjektgjennomføringen deres.

Hvem er vi?


Kort fortalt

Her jobber mer enn 200 mennesker med ulik bakgrunn kontinuerlig for å heve kompetansenivået i prosjektfaget.
Gjennom attraktive prosjekter, der vi er delaktige allerede i den strategiske tidligfasen, er vi med på å sette agendaen for AS Norge.
Vi bistår både private og offentlige aktører, slik at kunden får best mulig økonomisk nytte av sine investeringer.