Arrangementer

Metier OEC arrangerer seminarer, konferanser og eventer med prosjektfaglig innhold og tidsaktuelle tema. Deltakelse bidrar til faglig påfyll, nettverksbygging og en unik innsikt i norske og internasjonale virksomheters beste praksis innen faget prosjektledelse.

Ellen S Hansen

Ellen S Hansen

Markedskonsulent

(+47) 95 28 91 45
Send epost

Arrangement

Dato

Sted

Påmelding