Webinar

Hva betyr egentlig bærekraft i prosjektsammenheng?

På dette webinaret vil du få innblikk i hva du kan gjøre i ditt neste prosjekt for å bidra til at det blir mer bærekraftig. Vi går igjennom bærekraft i ulike prosjektfaser og typiske utfordringer du ofte vil møte.

19. januar 2023

}

09:00 - 10:00

Passer webinaret for meg?

Kort om webinaret

Det er en økende bekymring for begrensede naturressurser og klimaendringer – og det med god grunn. Dette legger press på byggebransjen fra regjeringen og private for å minimere deres miljøpåvirkning. For mange kan det oppleves som utfordrende å omfavne bærekraftige byggemetoder, men det er også mange store fordeler ved å ta i bruk disse metodene.

Hva er det du bør tenke på i byggeprosjekter for å bidra til å redusere utslipp, og hvilke verktøy er tilgjengelig for deg innen bærekraftområdet? På dette webinaret vil du få en introduksjon til hva som skal til for å legge til rette for et vellykket bærekraftig prosjekt.

Målgruppe

Alle som jobber med prosjekter innen bygg, anlegg og infrastruktur.

Agenda

Z

Bærekraft i prosjekter

  • Hva er bærekraft?
  • Hva betyr bærekraft i prosjektsammenheng?
  • Dimensjoner av bærekraft
Z

Typiske utfordringer med bærekraft

  • Bærekraft øker kompleksitet i prosjekter
  • Fokus, kompetanse og kommunikasjon
Z

Bærekraft i prosjektfaser

  • Bærekraft i konseptfasen
  • Bærekraft i planleggingsfasen
  • Bærekraft i gjennomføringsfasen
Z

Spørsmål og svar

Metier OECs erfarne prosjektleder, Thomas Haneborg, svarer på spørsmål relatert til webinaret.

Vår kursholder

Thomas Øverland Haneborg, Senior Consultant

Thomas jobber med virksomhetsutvikling og ledelsestøtte mot prosjektintensive virksomheter. Han har planlegging- og prosjektstyringserfaring fra flere store samferdsel prosjekter.

Han brenner for smartere prosesser og ser alltid etter en forbedringsmulighet! Thomas har vært med i forskningsprosjektet Samtidig Prosjektering, en arbeidsmetodikk for fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid. Han har også vært med å utvikle sertifiseringen innen Samtidig prosjektering.

Påmelding

Webinaret er et kort seminar som du kan følge direkte fra din egen PC. Dagen før webinaret mottar du en epost med påloggingsinformasjon. Meld deg på ved å fylle ut skjemaet under.