Vi bidrar med kompetanse, metodikk og egnede verktøy for alle faser i et prosjekt

Terje Santrø

Terje Santrø

Leder Construction Projects

E-post

+47 482 06 174

TIDLIGFASEUTREDNING

PROSJEKTLEDELSE

PROSJEKTSTYRING

RÅDGIVNING

 

Vår kjernekompetanse

 • Tidligfaseutredning og konseptvalg
 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Prosjektstyring
 • SHA/HMS
 • Utstyrsplanlegging og – anskaffelse
 • Miljø- og klimastyring
 • Eiendomsforvaltning

Våre rådgivningstjenester

 • Verdistyrt prosjektutvikling
 • Kontrakts- og gjennomføringsmodell
 • Kvalitetssikring og risikoanalyser
 • Tvistesaker
 • Modenhetsanalyser
 • Eierstyring og gevinstrealisering
 • Porteføljestyring
 • Gjennomføringsmetoder og styringsverktøy

Markedssegmenter

 • Olje og gass
 • Industri og fornybar energi
 • Samferdsel
 • Helsebygg
 • Bygg og eiendom