Vi bidrar med kompetanse, metodikk og egnede verktøy for alle faser i et prosjekt. Onshore og offshore.

Knut Hegge

Knut Hegge

Leder Construction Projects

E-post
+47 918 50 294

PROSJEKTKOMPETANSE

PROSJEKTSYSTEMER

RÅDGIVNING

PROSJEKTLEDELSE

Vellykket enkeltprosjekt

 • Tidligfaseutredninger og konseptvalg
 • Valg av kontrakts- og gjennomføringsmodell
 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Prosjektkontroll
 • Kvalitetssikring og risikoanalyser
 • Prosjekteierstyring

Forbedring av prosjektvirksomheter

 • Modenhetsanalyser
 • Organisasjonsutvikling og prosessforbedring
 • Kompetansebygging
 • Styringssystemer for prosjektvirksomheter
 • Program- og porteføljeledelse

Markedssegmenter

 • Olje og gass
 • Industri og fornybar energi
 • Samferdsel
 • Helsebygg
 • Bygg og eiendom