Byggeprosjekter


Det bygges enormt mye i Norge for tiden. Dette setter høye krav til god planlegging og gjennomføring. Vår jobb er å sørge for at du, som byggherre, får de beste forutsetningene for å lykkes.

Hva vi gjør


Hovedtyngden av vår jobb skjer i gjennomføringsfasen av et prosjekt, men ofte er vi også involvert allerede i tidligfasen. Trenger du ekstra ressurser for å kunne sikre profesjonell ledelse eller enhetlig styring av en prosjektportefølje eller et enkeltprosjekt? Da kan vi sette opp et tilpasset team og enten lede hele prosjektet, eller etablere et prosjektstyringskontor (PMO).

Hva vi gjør


En av mange fordeler ved å gå inn med et team, er at vi i samarbeid med kunden kan optimalisere kompetanse- og kostnadsbruken ut fra de oppgavene som til enhver tid skal løses. For oss betyr det best mulig utnyttelse av ressursene. For deg betyr det effektivitet og mer verdi for hver krone du investerer.

Hvem er vi?


Jeg jobber her fordi:

"Jeg liker at jeg får mange utfordringer i jobben som jeg må løse, og at jeg får lære mye i rollen som leder."

"Her er det stor takhøyde og kort kommunikasjonsvei til toppen. Det er noe jeg liker veldig godt."

"Jeg syns det er spennende å jobbe her fordi jeg får muligheten til å utvikle meg gjennom prosjektene jeg leder."

Oslo kommune og Viken fylkeskommune - Fornebubanen


Metier OEC er i gang med nytt oppdrag for Fornebubanen knyttet til kvalitetssikring og kostnadsestimering. Banen skal bygges i samarbeid med Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

Skanska - forbedringsprogram i prosjektledelse


Vi har jobbet tett sammen med Skanska siden 2012 i arbeidet med å etablere et forbedringsprogram i prosjektledelse. Metier OEC ble koblet inn i prosjektet i en tidlig fase, og har vært sentral i å bygge opp og utvikle det faglige innholdet i det interne opplæringsprogrammet, kalt GNIST.

Statsbygg - Det nye nasjonalmuseet


Metier OEC har vært med som prosjekteringsleder fra tidlig fase (2010), og har fylt en rekke nøkkelroller i prosjektledelsen av det nye Nasjonalmuseet. Statsbygg er byggherre på vegne av Kulturdepartementet.

Hvem er vi?


Kort fortalt

Her jobber mer enn 200 mennesker med ulik bakgrunn kontinuerlig for å heve kompetansenivået i prosjektfaget.

Gjennom attraktive prosjekter, der vi er delaktige allerede i den strategiske tidligfasen, er vi med på å sette agendaen for AS Norge.

Vi bistår både private og offentlige aktører, slik at kunden får best mulig økonomisk nytte av sine investeringer.