På kundesiden av bordet. Alltid.


IT, som på mange måter kan kalles den digitale delen av livet, er så å si alltid en strategisk del av virksomheten. Nysatsinger starter gjerne som et prosjekt, men kan ende opp som en større endring av virksomheten. Da er vår jobb å rådgi, og sammen med deg som kunde, sørge for at målene som er satt nås.

 

Hva vi gjør


Prosjektbegrepet er i endring, og da spesielt innen IT. Det betyr at du, for å sikre kostnads- og prosesseffektivitet, er avhengig av en god infrastruktur – riktige rammer og retning, som igjen inngår i en total verdikjede.

Vår jobb går ut på å bygge den beste infrastrukturen for kunden. Vi sørger også for suksess etter implementering – at gevinstplanen som er satt, blir tatt ut.

Hvem er vi?


Jeg jobber her fordi:

"Her er det takhøyde og alle drar i samme retning noe som gjør det morsomt og interessant å jobbe her."

"Med et så dedikert salgsteam og mye feiring av wins, blir vi knyttet sterkt sammen!"

"Jeg er stolt av å jobbe i et selskap som prioriterer de ansatte og som gir oss gode utviklingsmuligheter."

Helseregioner i Norge - IKT rammeavtaler


Metier OEC med samarbeidspartnere har IKT-rammeavtaler på prosjektledelse samt strategiplanlegging og rådgivning i fire år fremover med alle helseregioner i Norge: Helse Sør-Øst RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest og Helse Nord RHF.

Politiet - konsulentstøtte til digitalisering


Metier OEC med samarbeidspartnere har rammeavtale på konsulentstøtte til digitalisering av Politiet over de neste fire årene. Det er en avtale med et samfunnsoppdrag, som motiverer og engasjerer våre ansatte og understøtter vår egen strategi om å bidra til samfunnsutvikling gjennom bedre prosjekter.

Statnett - etablering av samfunnskritisk infrastruktur


Metier OEC har bistått Statnett gjennom mange år med ulike prosjekter og tjenester. Ett av disse prosjektene er et komplekst og strategisk IKT-prosjekt knyttet til etablering av samfunnskritisk infrastruktur som er viktig for å sikre kraftforsyningen i Norge i mange år fremover.

Statens Vegvesen - utviklingen av Autosys


Metier OEC har jobbet tett sammen med Statens Vegvesen siden 2012, og har de siste årene vært særlig involvert i utviklingen av Autosys, et nytt og innovativt IKT-prosjekt som skal erstatte dagens Motorvognregister fra 1980-tallet.

Hvem er vi?


Kort fortalt

Her jobber mer enn 200 mennesker med ulik bakgrunn kontinuerlig for å heve kompetansenivået i prosjektfaget.

Gjennom attraktive prosjekter, der vi er delaktige allerede i den strategiske tidligfasen, er vi med på å sette agendaen for AS Norge.

Vi bistår både private og offentlige aktører, slik at kunden får best mulig nytte av sine investeringer.