Derfor vil en etterutdanning i prosjektledelse lønne seg

mann som smiler

Ønsker du mer ansvar?

Er du utdannet innen fagområder som bygg og anlegg eller ingeniørfag, og har fått i oppgave å lede et prosjekt? Eller kanskje du ønsker å ta mer ansvar for tverrfaglige prosjekter som berører faget ditt? Da kan en etterutdanning innen prosjektledelse være både nyttig og berikende.

Mange prosjektledere i Norge er utdannet innen de fagene som inngår i det prosjektet de skal gjennomføre. Dette kan for eksempel være bygg og anlegg, ingeniørfag, IKT eller helsefag.

Ofte får de oppdraget med å lede prosjektet fordi er dyktige i fagfeltet sitt, men det er ikke dermed gitt at de har nok kjennskap til prosjektlederfaget til å kunne styre et mangefasettert prosjekt på best mulig måte.

Er du en av dem som gjerne skulle fylt på den personlige kompetansebanken med mer kunnskap og erfaring innen prosjektledelse? Heldigvis finnes det løsninger som du enkelt kan kombinere med vanlig jobb, eller ta på fulltid dersom du er arbeidssøkende.

Etterutdanning i prosjektledelse

Prosjektledelse er et eget fagfelt. En dyktig prosjektleder bør ha overblikk, kontroll og en rekke ulike ferdigheter innen ledelse og problemløsning. En god måte å fylle på med den rette kompetansen, kan være å ta etterutdanning i prosjektledelse. Da får du styrket legitimiteten din som prosjektleder, og muligheten til å se fagområdene dine i et nytt lys.

Etterutdanning vil gi deg muligheten til å bygge trygghet rundt din egen rolle som prosjektleder, samtidig som du setter den eksisterende kompetansen og praktiske erfaringen din inn i den rette, faglige sammenhengen. Forhåpentligvis vil det gjøre deg mer bevisst på de styrkene du allerede har i rollen som prosjektleder, og tydeliggjøre hvilke områder du kanskje bør jobbe med.

Kanskje et nettkurs i prosjektledelse hos Metier OEC kan være noe for deg? Kurset gir deg en grundig introduksjon til faget prosjektledelse, og bruker fleksible systemer som kan benyttes i mange ulike prosjekter, bransjer og organisasjoner.

Du vil lære om de ulike fasene i et godt gjennomført prosjekt, fra planlegging og oppstart til gjennomføring og evaluering. I tillegg vil du få en innføring i:

  • Vanlige definisjoner og begreper i prosjektlederfaget
  • Hvordan du bør organisere roller og ansvar, og bidra til å sørge for god kommunikasjon og samarbeid
  • Hvordan forholde seg til elementer som effektmål og resultatmål, estimering av usikkerhet og planlegging av tiltak
  • Å beregne lønnsomhet og realisering av gevinst
  • Om ledelsens rolle i prosjektet, og hvordan du kan se prosjektet fra kundens side

Grunnkurs i prosjektledelse - perfekt som etterutdanning

Det nettbaserte kurset fra Metier OEC vil være en svært god løsning både for deg som skal kombinere det med en vanlig jobb, og for deg som er arbeidssøker. Du har tilgang til nettkurset hvor og når som helst, slik at du kan legge opp studiene akkurat slik du ønsker.

Du lærer med en kombinasjon av selvstudie og et prisbelønnet e-læringssystem, som tar for seg 17 ulike kapitler med blant annet quiz, sjekklister og reelle case-oppgaver. Hvor lang tid du bruker, avhenger av hvor mye erfaring du allerede har med prosjektledelse, og kan variere mellom 15 og 40 timer.

Det er også mulig å bygge på med Diploma in Project Managament og Advanced Certificate in Project Management eller fullført grunnkurs, hvilket kan gi deg inntil 30 studiepoeng i prosjektledelse.

Les mer om kurs i grunnleggende prosjektledelse.

Har du lest?

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Hvilket ansvar har du som prosjektleder? Er du ny som prosjektleder og er usikker på hvilke arbeidsoppgaver som du har ansvaret for? Da bør du laste ned denne oversikten. Denne sjekklisten vil gi deg; En oversikt over de viktigste oppgavene med en utdypende forklaring...

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

Hvordan kan styringsgruppen bidra til prosjektsuksess? I utfordrende prosjekter bør prosjekteierskapet utøves av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse. En styringsgruppe er hensiktsmessig ved behov for bred forankring i virksomheten og blant...