Det du lurer på om prosjektledelse – del 1

illustrasjon med spørsmålstegn

Vurderer du å ta et kurs i prosjektledelse?

Da sitter du kanskje på en del spørsmål om emnet. Her får du svar på det meste av det du lurer på.

Det finnes mange fordeler med å ta et nettbasert kurs i prosjektledelse, blant annet vil du få en god oversikt og nyttige verktøy i faget, samtidig som du blir kvalifisert til å bidra i prosjektarbeid. Har du allerede erfaring innen prosjektledelse, vil du få flere knagger å henge kunnskapen på.

Det er behov for prosjektledere i de aller fleste bransjer og for at du skal stille sterkere på jobbmarkedet kan det være lurt å ta et kurs i prosjektledelse. Men før du melder deg på prosjektlederkurs sitter du kanskje med noen spørsmål – hva er egentlig prosjektledelse og hva gjør en prosjektleder? Dette, og mer, får du svar på her.

Hva er prosjektledelse?

Prosjektledelse defineres ofte som “å nå prosjektmål gjennom andre”. Det vil si å nå mål gjennom anvendelse av lederegenskaper, kompetanse, erfaringer, metoder og verktøy til å organisere, planlegge, gjennomføre og avslutte prosjektet.

Hva gjør en prosjektleder?

En prosjektleder har det overordnede ansvaret for å følge opp prosjektet fra oppstart til avslutning. Basert på hensikten med prosjektet vil du få ansvar for å kartlegge hele veien mot målet. Som prosjektleder vil dine vanlige arbeidsoppgaver være:

  • Planlegge og definere omfanget til prosjektet
  • Utvikle tids- og kostnadsetsimater
  • Sette opp budsjett
  • Ordne dokumentasjon
  • Organisere og styre
  • Dele ut roller og ansvar til resten av teamet
  • Utføre risikoanalyser og administrere disse
  • Kommunisere med alle involverte i prosjektet

Hvilke egenskaper bør en prosjektleder ha?

Å være en prosjektleder er en sammensatt rolle. Du er først og fremst en leder og bør derfor ha lederevner. Du bør også ha tekniske kunnskaper. Som prosjektleder er det også viktig å ha både forståelse og kunnskap innenfor business-området. Organisering, økonomi og ledelse faller innunder dette.

Men det er også viktig at en prosjektleder er god på kommunikasjon da det er en stor del av prosjektledelse. Du bør ha evnen til å motivere medarbeidere og komme med gode tilbakemeldinger.

Å kunne forholde seg til store mengder med informasjon, takle stress og ha toleranse for uventede faktorer i jobbhverdagen er også viktig. Det er også en fordel at man er kreativ, tålmodig og fleksibel.

Hva er prosjektledelse på engelsk?

På engelsk heter prosjektledelse “project management”, og hos Metier OEC kan du ta kurs i Advanced Certificate in Project Management. Kursløpet består av seks moduler som gir kunnskap og konkrete verktøy som gjør deg i stand til å lykkes som prosjektleder. Det er også mulig å ta eksamener som gir 30 studiepoeng.

Har du lest?

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Hvilket ansvar har du som prosjektleder? Er du ny som prosjektleder og er usikker på hvilke arbeidsoppgaver som du har ansvaret for? Da bør du laste ned denne oversikten. Denne sjekklisten vil gi deg; En oversikt over de viktigste oppgavene med en utdypende forklaring...

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

Hvordan kan styringsgruppen bidra til prosjektsuksess? I utfordrende prosjekter bør prosjekteierskapet utøves av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse. En styringsgruppe er hensiktsmessig ved behov for bred forankring i virksomheten og blant...