Det du lurer på om prosjektledelse – del 2

mann som lurer

Flere ofte stilte spørsmål om prosjektledelse

Ønsker du å ta et kurs i prosjektledelse, men sitter fortsatt med en del spørsmål? Her får du kanskje svar på det du lurer på, for vi har samlet ofte stilte spørsmål om prosjektledelse.

Vi har allerede svart på noen av spørsmålene om prosjektledelse, blant annet hva prosjektledelse er, hva en prosjektleder gjør og hvilke egenskaper en prosjektleder trenger. Her får du svar på flere spørsmål du kanskje har om prosjektledelse.

Hvilke jobbmuligheter har jeg innen prosjektledelse?

For å sørge for at et prosjekt håndteres riktig gjennom alle ledd, er det viktig med en dyktig prosjektleder. En prosjektleder som innehar alle egenskapene som trengs, er god på ledelse og økonomi, øker sannsynligheten for å lykkes med et prosjekt. I skrivende stund er det over 300 utlyste stillinger etter prosjektledere på finn.no, så det er tydelig at dyktige prosjektledere er etterspurt i markedet.

Hva får en prosjektleder i lønn?

For en prosjektleder en lønnsnivået generelt høyt. I likhet med alle andre stillinger er dette avhengig av hvilken utdanning du har og hvor mye erfaring, samt størrelsen på bedriften og hva slags tjenester denne tilbyr. I følge en undersøkelse fra 2014, Norsk Ledelsesbarometer, viser at prosjektledere innen olje og gass og rederier har et høyt lønnsnivå. Det samme gjelder de som jobber innen luftfart, energi og elektro, bygg, håndverk, anlegg og bergverk. Her har man gjennomsnittlige årslønner på over 600 000 kroner.

Kan jeg studere prosjektledelse på web?

Dersom du allerede har en fulltidsjobb, men gjerne skulle økt kompetansen din er det fullt mulig å studere prosjektledelse på web. Et kurs i prosjektledelse kan være nyttig for alle som er involvert i prosjekter og prosjektarbeid – ikke kun prosjektledere. Har du allerede erfaring med prosjektledelse og velger å studere prosjektledelse på deltid, vil du få flere knagger å henge kunnskapen på. Du vil også bli tryggere i rollen som prosjektleder. Er du helt fersk vil du få et grundig innblikk i faget og vil bedre forstå hvordan alt henger sammen. Du vil også bli kvalifisert til å bidra i prosjektarbeid i praksis.

Hva kan jeg lære på kurs i prosjektledelese?

Grunnkurs i prosjektledelse vil gi deg kunnskap om hva som skal til for å lykkes med prosjekter. Du vil få kjennskap til sentrale begrep, kunnskapsområder og prosesser. Dette er noe av det du vil lære på kurset:

  • Om de ulike fasene i et prosjekt, fra oppstart og planlegging til gjennomføring og avslutning
  • Viktigheten av god kommunikasjon og samarbeid, og hvordan du kan sørge for dette
  • Hvordan du organiserer roller og ansvar
  • Å identifisere og estimere usikkerhet, samt planlegge tiltak
  • Å beregne lønnsomhet og realisering av gevinst
  • Å se prosjektet fra kunden og leverandørens side

Pris på prosjektlederkurs?

Alle Metier OEC sine studieløp er basert på deres prisvinnende e-læring, er praktisk rettet og kan lede til studiepoeng på høgskolenivå. Uansett om du har erfaring eller er fersk innen faget er grunnkurs i prosjektledelse er et godt sted å starte. Kurset tar omtrent en måned å gjennomføre og koster 8800 kroner.

Har du lest?

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Hvilket ansvar har du som prosjektleder? Er du ny som prosjektleder og er usikker på hvilke arbeidsoppgaver som du har ansvaret for? Da bør du laste ned denne oversikten. Denne sjekklisten vil gi deg; En oversikt over de viktigste oppgavene med en utdypende forklaring...

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

Hvordan kan styringsgruppen bidra til prosjektsuksess? I utfordrende prosjekter bør prosjekteierskapet utøves av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse. En styringsgruppe er hensiktsmessig ved behov for bred forankring i virksomheten og blant...