Dette lærer du på kurs i prosjektledelse

mann som jobber på pc med grafer i bakgrunnen

Grunnkurs i prosjektledelse

Grunnkurs i prosjektledelse er basert på Metier OECs prisvinnende e-læring og gir deg et godt utgangspunkt til å bli den beste prosjektlederen du kan bli. Ønsker du å klatre på karrierestigen kan denne kompetansen komme godt med.

Metier OEC tilbyr et komplett kurstilbud innen prosjektledelse og i over 15 år har erfarne prosjektledere utviklet kurs på en plattform som er regnet som blant de beste i verden. I 2014 stakk vi av med pris under prisutdelingen til E-learning Awards, så du kan være trygg på at utdanningen du velger gir deg kompetansen du søker.

Et godt sted å starte

Uansett om du aldri har jobbet med prosjektledelse, har erfaring med faget eller om du ønsker en videreutdanning innen prosjektledelse, kan et grunnkurs i prosjektledelse være et godt sted å starte. Kurset er sammensatt av 17 e-læringsleksjoner og er basert på ekte problemstillinger. Du får blant annet quiz, sjekklister og caseoppgaver mens du lærer gjennom selvstudie. Dette vil du lære på kurset:

Prosjekter og prosjektledelse

Det finnes mange ulike typer prosjekter, og i første leksjon vil du lære hva et prosjekt er, hvordan prosjektledelse kan defineres, lære grunnpilarene for et vellykket prosjekt og du vil lære å forstå sammenhengen mellom prosjekter og andre oppgaver i virksomhet.

Kunde og leverandør

I et prosjekt kan man enten utføre hele prosjektet internt med bruk av egne ressurser, eller sette bort hele eller deler av arbeidet til andre virksomheter. I denne leksjonen lærer du hvem som er kunde og leverandør i tillegg til at du lærer å forstå:

  • kundens mål og perspektiv i et prosjekt
  • leverandørens mål og perspektiv i et prosjekt
  • holdninger og adferd som kan oppstå i et samarbeid

Organisering

Organisering er viktig i et prosjekt, både med tanke på fokus på gevinster og på leveranser. På kurs i prosjektledelse vil du lære om ulike måter å organisere et prosjekt på, forstår prosjektets organisasjonsstruktur og hvilke kunnskapsområder en god prosjektleder bør beherske.

Eierstyring

Ledelsen har et ansvar som gjerne kalles eierstyring. I denne leksjonen vil du bli kjent med hva prosjekteierstyring er, hvorfor det er viktig for å lykkes med prosjekter og du vil også lære hvordan prosjektmodeller kan bidra til god prosjektstyring.

Prosjektmål

Alle prosjekter har som mål å fremskaffe produkter eller tjenester som over tid vil gi gevinster. For å oppnå dette er det viktig å definere klare mål. I denne leksjonen vil du lære hva effektmål og restultatmål er, samt hvordan du kan definere SMARTE mål i eget prosjekt.

Oppstart, framdriftsoppfølging og prosjektavslutning

Kurs i prosjektledelse lærer deg også om de ulike fasene i et prosjekt. Du vil lære viktigheten av en god prosjektstart, hvordan fordelingen av roller og ansvar bør være i oppstartfasen, hvor viktig det er med fremdiftsoppfølging, hva avvis er og årsaken til disse, samt hensikten med prosjektavslutning og evaluering av prosjektet.

Arbeidsomfang, tidsplanlegging og kostnadsestimering

I alle prosjekter er det viktig å definere arbeidsomfanget og lage en prosjektplan. Du vil lære om de sentrale elementene i en prosjektplan; arbeidsomfang, tidsplan og kostnadsestimat. I leksjonene vil du forstå hvorfor en prosjektstruktur er viktig, hvordan man bygger en og hvordan selve arbeidet beskrives. Du vil også lære hvordan man bygger en tidsplan og hvorfor den bør være basert på prosjektstrukturen. Det samme gjelder kostnadsestimatet.

Endringshåndering

Det er ikke alltid et prosjekt går i henhold til planen, og i gjennomføringsfasen vil det oppstå avvik og endringer som må håndteres. I denne leksjonen vil du lære forskjellen mellom avvik og endringer, forstå hvordan de kan håndteres og lære hvem som er ansvarlig for disse.

Kvalitet i prosjekter

Både kunde og bruker har forventninger til kvalitet, og derfor er det viktig å ha en forståelse for kvalitet i prosjekter, hvordan kvaliteten kan styres og hvordan man foretar enn kvalitetsrevisjon. Dette lærer du på kurs i prosjektledelse.

Usikkerhet

I mange prosjekter opplever man blant annet at arbeid tar lenger tid en planlagt, at ressurser ikke er tilgjengelige til avtalt tid eller at arbeidsomfanget må endres. Alle forhold som ikke er etter planen kalles for usikkerhet. Dette lærer du mer om i denne leksjonen.

Kommunikasjon og samarbeid

Kommuniksjon er et sentralt element i prosjektarbeid og er derfor noe av det viktigste du kan lære på kurs i prosjektledelse. I den siste leksjonen vil du få en bedre forståelse av god kommunikasjon, du vil også få økt kunnskap om innholdet i en kommunikasjonsplan, samt hvordan du kan motivere prosjektdeltakerene.

Les mer og meld deg på grunnkurs i prosjektledelse her.

Har du lest?

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Hvilket ansvar har du som prosjektleder? Er du ny som prosjektleder og er usikker på hvilke arbeidsoppgaver som du har ansvaret for? Da bør du laste ned denne oversikten. Denne sjekklisten vil gi deg; En oversikt over de viktigste oppgavene med en utdypende forklaring...

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

Hvordan kan styringsgruppen bidra til prosjektsuksess? I utfordrende prosjekter bør prosjekteierskapet utøves av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse. En styringsgruppe er hensiktsmessig ved behov for bred forankring i virksomheten og blant...