God praksis i prosjektledelse

en gruppe mennesker som jobber sammen

Gode resultater kommer gjennom god praksis i prosjektledelse

Gode resultater kommer gjennom god ledelse og kontroll, økonomisk styring og et engasjert team. For å lykkes som prosjektleder er det viktig med god praksis i prosjektledelse. Dette er kurset som kan hjelpe deg på vei.

I over 40 år har Metier OEC hjulpet mange prosjektorienterte virksomheter, både private og offentlige, med å styrke sin evne til å gjennomføre de riktige prosjektene innenfor rammene av god praksis i prosjektledelse.

Kunnskap gir god praksis i prosjektledelse

I alle type prosjekter er det viktig med en dyktig prosjektleder, men med prosjektets størrelse og kompleksitet, endres også rollen til en prosjektleder. Mens det i store prosjekter er rom for å delegere alt av faglig arbeid til andre, må prosjektleder i mindre prosjekter bidra med det faglige arbeidet i tillegg til å gjøre vanlige prosjektlederoppgaver. Uansett størrelse, er den viktigste oppgaven å lede teamet innenfor rammene av god praksis i prosjektledelse.

Dårlig prosjektledelse er årsaken til at mange prosjekter mislykkes, og for å lykkes som prosjektleder er det derfor viktig at du besitter lederegenskaper, mye faglig kunnskap og har erfaring fra tidligere prosjekter. Disse egenskapene kjennetegner de beste prosjektlederne:

  • Søker det beste teamet for prosjektet, og sikrer utvikling av disse
  • Har en langsiktig tankegang og ser prosjektets påvirkning i et større perspektiv
  • Føler eierskap til prosjektet
  • Kartlegger godt og forholder seg bevisst til eksterne interessenter
  • Er en god relasjonsskaper
  • Oppsøker informasjon og innsikt rundt resultater

Kurs som lærer god praksis i prosjektledelse

Ved å formalisere kunnskapen din kan du oppnå større trygghet som prosjektleder. Ved å ta Metier OECs grunnkurs i prosjektledelse vil du få en grundig innføring i de viktigste områdene innen prosjektledelse. Du vil lære god praksis i prosjektledelse og få kunnskapen og tyngden du trenger for å lede og gjennomføre prosjekter på en profesjonell måte.

Kurset er basert på Metier OECs prisvinnende e-læringssystem og inneholder 17 leksjoner som vil gi deg gode verktøy for å jobbe med prosjektledelse. Ved hjelp av konkrete teknikker styrker du din evne til å lede, organisere, planlegge, gjennomføre og følge fremdriften i prosjekter.

Kurs med praksis

Pensumet i kurset inneholder praktiske eksempler, interaktive øvelser, sjekklister, caseoppgaver og quiz, samtidig som det er delt opp i passelige porsjoner. Etter gjennomført kurs vil du sitte igjen med verktøy og metoder som kan brukes i det daglige arbeidet som prosjektleder. Du vil i tillegg få:

  • En bredere og dypere faglig kompetanse innen faget prosjektledelse
  • Kompetanse og tyngde for å sikre bedre oversikt i prosjekter
  • Kunnskap for å gjennomføre prosjekter på en profesjonelle og smidig måte
  • Kunnskap om din rolle som prosjektleder ovenfor ditt prosjektteam

Les mer om grunnkurs i prosjektledelse som kan gi deg større trygghet og faglig tyngde som hjelper deg å oppnå en mer profesjonell gjennomføring og leveranse av dine prosjekter.

Har du lest?

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Hvilket ansvar har du som prosjektleder? Er du ny som prosjektleder og er usikker på hvilke arbeidsoppgaver som du har ansvaret for? Da bør du laste ned denne oversikten. Denne sjekklisten vil gi deg; En oversikt over de viktigste oppgavene med en utdypende forklaring...

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

Hvordan kan styringsgruppen bidra til prosjektsuksess? I utfordrende prosjekter bør prosjekteierskapet utøves av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse. En styringsgruppe er hensiktsmessig ved behov for bred forankring i virksomheten og blant...