Kurs i prosjektledelse for bygg og anlegg

bygningsarbeidere på byggeplass

I bygg- og eindomsbransjen stilles det større krav enn aldri før

Prosjektene blir stadig mer komplekse og det er behov for dyktige ledere som evner å tenke nytt og jobbe smartere. Et kurs i prosjektledelse vil heve kompetansen du trenger for å lede prosjekter innen bygg og anlegg.

Byggeprosjekter spenner seg fra enkle bolighus til større prosjekter som broer, veier, tunneler, vann og avløpssystem, til store samferdselsanlegg som flyplasser og jernbane. Kompetansen til å lede slike prosjekter og sikre effektiv og profesjonell gjennomføring, er etterspurt i næringslivet av større aktører i bygg- og eiendomsbransjen.

Prosjektledelse for bygg og anlegg

Det ligger mange utlyste stillinger som omhandler prosjektledelse og byggeindustrien. Dette er utfordrende og spennende prosjekter som krever en solid bakgrunn både fag- og erfaringsmessig. Og det er mye fokus på kompetanseheving innen ledelse, kontroll og organisering i næringslivet.

En av årsakene til dette er at ansatte ofte får i oppgave å lede et prosjekt på grunn av hvor dyktige de er i fagfeltet sitt. Men selv om man er dyktig innen en fagdisiplin i bygg og anlegg, betyr ikke det at man automatisk er egnet til å lede eller har nok kjennskap til prosjektlederfaget til å kunne styre et prosjekt – men igjen, dette kan læres.

Dersom du er utdannet innen fagområder i bygg og anlegg som ingeniørfag, og ønsker mer kompetanse for å kunne ta ansvar for tverrfaglige prosjekter, kan en etterutdanning innen prosjektledelse være nyttig. For deg som er på jakt etter kurs i prosjektledelse for bygg og anlegg, kan grunnkurset til Metier OEC fylle på den personlige kompetansen din med mer kunnskap og beste praksis innen prosjektledelse.

Grunnkurs i prosjektledelse

Grunnkurs i prosjektledelse gir god oversikt, innsikt og nyttige verktøy innen faget prosjektledelse. På listen over ting du vil lære finner du blant annet: Vanlige definisjoner og begrep, hvordan du kan sørge for god kommunikasjon og samarbeid, om roller og ansvar, samt hvordan identifisere og estimere usikkert og planlegge tiltak.

Alle studieløpene hos Metier OEC er basert på deres prisvinnende e-læring som betyr at du kan være sikker på at du får de beste prosjektlederkursene markedet kan gi deg. I tillegg kan de lede til studiepoeng på høgskolenivå.

Få den etterspurte kompetansen

Dette nettbaserte kurset i prosjektledelse vil gi deg dypre kunnskap om prosjektledelse og konkrete verktøy du trenger for å lede prosjektarbeid i både små og store bedrifter. Du vil kunne sikre effektiv og profesjonell gjennomføring av et prosjekt, og inneha kompetanse som er etterspurt i næringslivet.

På dette kurset har alle noe å hente - uansett hvor mange prosjekter man har vært med i tidligere, sier tidligere kursdeltaker Tore Fredriksen i Nets.

Les mer om grunnkurs i prosjektledelse.

Har du lest?

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Hvilket ansvar har du som prosjektleder? Er du ny som prosjektleder og er usikker på hvilke arbeidsoppgaver som du har ansvaret for? Da bør du laste ned denne oversikten. Denne sjekklisten vil gi deg; En oversikt over de viktigste oppgavene med en utdypende forklaring...

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

Hvordan kan styringsgruppen bidra til prosjektsuksess? I utfordrende prosjekter bør prosjekteierskapet utøves av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse. En styringsgruppe er hensiktsmessig ved behov for bred forankring i virksomheten og blant...