Kurs i prosjektledelse for deg som jobber med IT

ung IT spesialt som jobber på pc

Kombiner prosjektledelse og IT

Ønsker du å bli prosjektleder innen IT så krever det en spesiell kompetanse innen prosjektledelse, samt kunnskap om IT og informasjonssystemer. Metier OEC tilbyr kurs for deg som vil jobbe med IT og prosjektledelse.

For å jobbe som prosjektleder i IT-bransjen må du ha god generell kunnskap og en fortløpende vilje til læring. Det er viktig med en samarbeidende tilnærming for å kunne danne effektive og velfungerende team. En kombinasjon av analytiske evner, oppfinnsomhet og proaktivitet er alfa og omega for prosjektledere for å kunne finne og vurdere gode løsninger.

Hvordan blir jeg en prosjektleder innen IT?

Det er vanlig å ha utdannelse fra den bransjen du ønsker å jobbe som prosjektleder i. Dersom du for eksempel vil være prosjektleder innen bygg og anlegg, bør du ha en utdannelse innen det. Har du en bakgrunn innen IT, vil du med de rette egenskapene kunne jobbe som prosjektleder i IT-bransjen.

I over 15 år med kontinuerlig videreutvikling har Metier OEC komplett kurstilbud innen prosjektledelse med sine nettstudier i prosjektledelse. Er du helt fersk i faget og ønsker å jobbe med prosjektledelse i IT-bransjen er grunnkurs i prosjektledelse et godt sted å starte.

Kurset består av 17 leksjoner basert på ekte problemstillinger, med en god blanding av quiz, sjekklister og caseoppgaver. Du vil også få en egen nettmentor som støtter deg når du trenger det, svarer på faglige spørsmål, og kommer med en tilbakemelding på oppgavene dine.

Grunnkurs i prosjektledelse gir en grundig innføring i de viktigste områdene slik at du får den nødvendige kunnskapen for å kunne lykkes som prosjektleder innen IT. I kurset vil du blant annet lære vanlige definisjoner og begrep, hvordan du sørger for god kommunikasjon og samarbeid, hvordan organisere roller og ansvar, samt om de ulike fasene i et prosjekt.

Hva gjør en prosjektleder innen IT?

En prosjektleder i IT-bransjen administrerer både mennesker og tekniske ressurser for å oppnå prosjektets mål i overensstemmelse med avtale om kvalitet, tid og kostnader. Hvilke arbeidsoppgaver en prosjektleder skal håndtere vil imidlertid variere noe fra bedrift til bedrift.

Det som går igjen i alle bedrifter og bransjer er at prosjektledere innen IT skal sørge for at de involverte i prosjektet arbeider effektivt med sine spesifikke oppgaver. Det er også en prosjektleders oppgave å motivere alle i teamet. Her er god kommunikasjon viktig, også for å løse eventuelle kommunikasjonsproblemer mellom involverte i et prosjekt.

Som prosjektleder vil du også ha som ansvar å finne, begrense og styre prosjektets usikkerheter. Videre må du som prosjektleder innen IT følge opp alle prosjektets faser, samt vurdere og evaluere fremgangen og til slutt hele prosjektet.

Grunnkurs i prosjektledelse

Ønsker du å jobbe med prosjektledelse innen IT kan du starte reisen hos hos Metier OEC. Grunnkurs i prosjektledelse retter seg mot alle som er involvert i prosjekter og prosjektarbeid. Tidligere kursdeltakere har mye positivt å si etter deltakelse:

– Et lettfattelig kurs, som gir en god innsikt i prosjektledelse, med verktøy som det er enkelt å bruke, sier Eli-Anne Bødal fra Kinnarps.

Har du lest?

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Hvilket ansvar har du som prosjektleder? Er du ny som prosjektleder og er usikker på hvilke arbeidsoppgaver som du har ansvaret for? Da bør du laste ned denne oversikten. Denne sjekklisten vil gi deg; En oversikt over de viktigste oppgavene med en utdypende forklaring...

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

Hvordan kan styringsgruppen bidra til prosjektsuksess? I utfordrende prosjekter bør prosjekteierskapet utøves av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse. En styringsgruppe er hensiktsmessig ved behov for bred forankring i virksomheten og blant...