Kurs i prosjektledelse

mann som jobber på pc

Ønsker du å lære mer om prosjektledelse?

Et kurs i prosjektledelse gir deg som er fersk innen faget både innblikk og overblikk, samtidig som du blir kvalifisert til å bidra i prosjektarbeid i praksis. Dette lærer du på kurs i prosjektledelse. En prosjektleder har ansvaret for å lede et prosjekt over en bestemt periode. Da vil du ha hovedansvaret for å planlegge hva som skal gjøres, du må delegere oppgaver til andre og sørge for at alt blir gjennomført ved å finne gode løsninger, samt evaluere prosjektet til slutt. Alt dette og mer kan du lære på et kurs i prosjektledelse.

Hva kan jeg lære på kurs i prosjektledelse?

Grunnkurs i prosjektledelse hos Metier OEC er et kurs som passer for deg som er involvert i prosjekter og prosjektarbeid. Det kan gi deg nyttig innsikt, oversikt og vise nyttige verktøy du trenger innen faget uansett om du er ny innen prosjektledelse eller har erfaring. Det nettbaserte kurset i prosjektledelse inneholder teori, oppgaver, refleksjonsøvelser, sjekk-lister og veiledning.

Dette er noen av tingene du vil lære på kurs i prosjektledelse:

  • Vanlige definisjoner og begrep innen faget: Du vil lære hva et prosjekt er, hvordan prosjektledelse defineres, du vil lære grunnpilarene for et vellykket prosjekt, samt lære å forstå sammenhengen mellom prosjekter og andre oppgaver i en virksomhet.
  • Om ulike faser i et prosjekt, fra oppstart og planlegging til gjennomføring og avslutning: Et prosjekt har mange faser og for at prosjektet skal bli vellykket er det viktig for prosjektleder å forstå viktigheten av en god prosjektstart, fordeling av roller og ansvar, viktigheten av fremdriftsoppfølging, forstå avvik og årsakene til dem, samt hvordan utfordringer skal løses. Du vil også lære å evaluere et prosjekt samt hensikten med prosjektavslutning.
  • Se prosjektet fra kunden/leverandørens side: Du vil lære å sette deg inn i holdninger og adferd som kan oppstå i et samarbeid, forstå kundens og leverandørens mål og perspektiv i et prosjekt.
  • Hvordan organisere roller og ansvar: Du vil lære ulike måter å organisere et prosjekt på. Sentralt i organisering er definering av roller og ansvar, og på kurs i prosjektledelse vil du lære hvordan du kan gjøre klart for alle involverte hva deres oppgaver er og hvordan de skal gjennomføres.
  • Om effektmål og resultatmål: Du vil selvfølgelig lære forskjellen på effektmål og resultatmål og hvordan du skal kunne definere SMARTE effektmål og resultatmål i et prosjekt.

Hvilke fordeler er det med å ta kurs i prosjektledelse?

Dersom du er helt fersk innen prosjektledelse vil et kurs i prosjektledelse gi deg et grunndig overblikk og innblikk i faget. Du vil få en bedre forståelse av hvordan alt henger sammen, og etter å ha gjennomført kurset vil du være kvalifisert til å bidra i prosjektarbeid i praksis. Har du allerede jobbet med prosjektledelse og har erfaring, du du få enda flere knagger å henge all kunnskapen på ved å ta kurs i prosjektledelse. Du vil kjenne deg tryggere i rollen som prosjektleder, og vite mer om hvordan og hva du skal gjøre for å bidra på best måte.

– På dette kurset har alle noe å hente, uansett hvor mange prosjekter man skal vært med i tidligere, sier tidligere kursdeltaker Tore Fredriksen fra Nets.

Les mer om grunnkurs i prosjektledelse som gir deg en grundig innføring i de viktigste områdene innen prosjektledelse.

Har du lest?

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Hvilket ansvar har du som prosjektleder? Er du ny som prosjektleder og er usikker på hvilke arbeidsoppgaver som du har ansvaret for? Da bør du laste ned denne oversikten. Denne sjekklisten vil gi deg; En oversikt over de viktigste oppgavene med en utdypende forklaring...

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

Hvordan kan styringsgruppen bidra til prosjektsuksess? I utfordrende prosjekter bør prosjekteierskapet utøves av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse. En styringsgruppe er hensiktsmessig ved behov for bred forankring i virksomheten og blant...