Kurs for prosjektledere

dame i møte som ser i kamera

Hva gjør en prosjektleder god?

Alle prosjekter har behov for en dyktig prosjektleder, men gode prosjektledere vokser ikke på trær. Et kurs for prosjektledere kan få deg til å gå fra å være en prosjektleder til å bli en god prosjektleder.

Mens lederrollen kommer helt naturlig for noen, er det andre som trenger litt mer tid før de kan regnes blant de beste. En prosjektleder har som oppgave å få prosjektet til å gå som smurt fra start til mål, og budsjett, tidsbruk og vellykket resultat som samsvarer med prosjektets målsetninger er en selvfølge.

Hva kjennetegner en god prosjektleder?

Vi har listet opp egenskapene du trenger for å lykkes med gjennomføringen av vellykkede prosjekter:

Planlegging

Planlegging er alfa og omega i et prosjekt, og hos flinke prosjektledere er det å være organisert og ryddig fremtredende karaktertrekk. Listen over ting som må gjøres er ofte lang, og derfor må du evne å holde fokus. Du vil ha ansvaret for å sørge for at rammene for prosjektet blir tydelig definert. Det må lages mål, en fremdriftsplan med delmål underveis, og mulige risikoer må være identifisert. Hvordan du lager dette, kan du lære i grunnkurs i prosjektledelse.

Fordeling av ansvar

Gode prosjektledere vet hva de vil og er ikke redd for å gi uttrykk for det. De er tydelige og evner å se prosjektet fra flere sider, samt å skape en felles visjon for alle som arbeider med prosjektet. På den måten får de en naturlig autoritet. Men for at de fastsatte målene skal nås er det viktig med et team – et team som har rett kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å få jobben gjort. Det er prosjektleders rolle å fordele ansvaret slik at alle er klar over hvilke oppgaver de har.

Struktur og kommunikasjon

For å lykkes med et prosjekt er det viktig at alle spiller på samme lag. For at det skal være mulig, er det viktig med strukturert arbeid og at informasjonsflyten og kommunikasjonen er god og enkel mellom alle involverte i prosjektet. For å kommuniserer godt med både kunder, leverandører og medarbeidere er en effektiv og hyppig bruk av e-post, møter og statusrapporter veien å gå.

Kontroll

Med god planlegging bør du kunne forvente deg et minimum av uforutsette hendelser, men likevel du skal likevel kunne ha kontroll nok til å helgardere deg om du må ta overveldende beslutninger om prosjektet. Du må også ha nok kontroll til å takle de fysiske og psykiske påkjenningene som jobben kan føre med seg. Det kan være at budsjetter ikke stemmer, at medarbeidere er umotiverte eller at prosjekter ikke leveres i tide. Mye kan skje i løpet av et prosjekt, og det gjelder å holde hodet kaldt, ha kontroll og se løsninger.

Prisbelønnet e-læringskurs for prosjektledere

Grunnkurs i prosjektledelse er et nettbasert kurs og passer for alle som er involvert i prosjekter og prosjektarbeid. Det gir deg nyttig innsikt, oversikt og vise nyttige verktøy du trenger innen faget uansett om du er ny innen prosjektledelse eller har erfaring.

Kurset er basert på Metier OECs prisvinnende e-læring, og er satt sammen av 17 e-læringsleksjoner med teori, oppgaver, refleksjonsøvelser, sjekk-lister og veiledning. Hvor lang tid du bruker på å gjennomføre kurset er avhengig av erfaring og forkunnskaper, men sett gjerne av mellom 15 og 40 timer.

Les mer om grunnkurs i prosjektledelse.

Har du lest?

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Hvilket ansvar har du som prosjektleder? Er du ny som prosjektleder og er usikker på hvilke arbeidsoppgaver som du har ansvaret for? Da bør du laste ned denne oversikten. Denne sjekklisten vil gi deg; En oversikt over de viktigste oppgavene med en utdypende forklaring...

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

Hvordan kan styringsgruppen bidra til prosjektsuksess? I utfordrende prosjekter bør prosjekteierskapet utøves av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse. En styringsgruppe er hensiktsmessig ved behov for bred forankring i virksomheten og blant...