Målrettet prosjektstyring med prosjektlederkurs på nett

Vil du sikre at dine prosjekter når sine mål?

For å sikre at dine prosjekter når sine mål, bør prosjektlederen være skolert innen målrettet prosjektstyring. Ved å ta Metier OECs prosjektlederkurs på nett, oppnår du dette.

I dag finnes det mange forskjellige måter å oppnå tittelen “prosjektleder” på. Kaospiloter, selvlærte eller godt utdannede. Kompetansen spriker like mye som antall stillinger, da prosjektleder i dag ikke er en beskyttet yrkestittel. Til tross for at mange har opparbeidet seg lang erfaring innen faget, er kompetanse ferskvare, og noe enhver bedrift vil dra nytte av at de ansatte fornyer.

Kurs på nett sikrer målrettet prosjektstyring

Uavhengig av hvor dine prosjektledere har bakgrunn fra, bør du som leder sørge for at de som styrer prosjekter og ressurser i din bedrift mestrer målrettet prosjektstyring. For å kvalitetssikre arbeidet som blir gjort, kan det være en god investering å la alle som arbeider med dette ta Metiers grunnkurs i prosjektledelse.

Her vil de få en god innføring i hvordan de skal fordele roller og ansvar, effektmål og resultatmål og beregning av lønnsomhet - for å nevne noe.

Tidseffektivt med kurs på nett

Da kurset tas på nett, vil dine ansatte ikke miste verdifull tid fra arbeidsplassen og sine daglige gjøremål. For de som ønsker, eller trenger å få en enda dypere forståelse av faget prosjektledelse, finnes det dessuten flere kurs for mer viderekomne. En rekke store bedrifter i Norge har allerede sett nytten av å kurse sine ansatte, og blant annet uttaler Tore Fredriksen i Nets at “På dette kurset har alle noe å hente - uansett hvor mange prosjekter man har vært med i tidligere.”

Ønsker du at dine ansatte skal gjennomføre sine oppgaverpå en mest mulig effektiv måte, bør arbeidsoppgavene og ressursene fordeles på mest mulig hensiktsmessig vis. Så selv om din bedrift kanskje går bra i dag, kan det være mer å hente dersom dine ansatte lærer seg om målrettet prosjektstyring på et prosjektlederkurs.

Hva inneholder e-læring i prosjektledelse?

Ved å bygge på de ansattes kompetanse, vil de bli tryggere i sine respektive roller, og dermed utføre sine oppgaver hurtigere, og mer tidsbesparende. Grunnkurs i prosjektledelse er sammensatt av 17 e-læringsleksjoner. I tillegg til disse har du en egen nettmentor som støtter deg når du trenger det.

Kurset gir deg innsikt i prosjektfaget på en effektiv og motiverende måte. Dersom du er fersk innen prosjektledelse vil du raskt komme opp på et kvalifisert nivå, samt oppnå faglig trygghet slik at du kan mestre målrettet prosjektstyring. Etter gjennomført e-læring vil du:

  • Oppnå god forståelse for prosjektledelse
  • Få innsikt i begreper, prosesser og kunnskapsområder i faget
  • Forstå hva som må til for å lykkes med prosjekter

Har du allerede erfaring med prosjekter og prosjektledelsesarbeid vil du likevel få verdifull fagkunnskap som du kan knytte til erfaringene du allerede har, og på den måten kan du oppnå mer strømlinjeformede prosjekter fremover.

Har du lest?

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Hvilket ansvar har du som prosjektleder? Er du ny som prosjektleder og er usikker på hvilke arbeidsoppgaver som du har ansvaret for? Da bør du laste ned denne oversikten. Denne sjekklisten vil gi deg; En oversikt over de viktigste oppgavene med en utdypende forklaring...

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

Hvordan kan styringsgruppen bidra til prosjektsuksess? I utfordrende prosjekter bør prosjekteierskapet utøves av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse. En styringsgruppe er hensiktsmessig ved behov for bred forankring i virksomheten og blant...