Prosjektledelse: Interessenter i prosjekt

dame i møte som er ser i kamera

Hvem er interessenter?

Mange er involvert når det arbeides med prosjekter. Noen ønsker at prosjektet skal nå målet sitt, mens andre har helt andre agendaer. Dette er det du trenger å vite om interessenter i et prosjekt.

Om prosjektet når sine mål er knyttet til både innsatsen og kompetansen til prosjektorganisasjonen, ledelsen og eieren. Men graden av måloppnåelse kan også avhenge av andre personer, organisasjoner eller foreninger som har makt og innflytelse til å påvirke prosjektet - enten i positiv eller negativ retning. Innen prosjektledelse kaller vi disse for interessenter.

Interne og eksterne interessenter

Når du jobber som prosjektleder er det viktig å identifisere alle interessenter i et prosjekt, samt analysere deres forventninger og holdninger. Et prosjekt kan ha mange interessenter og disse kan kategoriseres på flere måter. En måte å gjøre det på er å kategorisere dem som interne og eksterne interessenter.

Innen prosjektledelse kan interne interessenter for eksempel være ledelse, brukere, fagforeninger, prosjektdeltakere og prosjektleder. I hovedsak vil interne interessenter ønske at prosjektet skal lykkes med de fastsatte målene, men eksterne kan ha andre agendaer der noen av dem kan være i strid med prosjektets mål. Eksterne interessenter som et prosjekt kan ha kan være myndighetene, politikere, kunder, lokalbefolkning, media og konkurrenter.

Interessenter er viktige i prosjektledelse

I prosjektledelse er det ingen tvil om at interessenter er viktige. For prosjektteamet vil det være nødvendig å stille seg spørsmål som: Hvor mange interessenter vil bli berørt av prosjektet? Er det nødvendig å gjennomføre en interessentanalyse, og er det tilstrekkelig kompetanse på dette området? Har prosjektet en god tiltaksplan for håndtering av interessenter?

Jobber du med prosjektledelse og føler at du ikke har tilstrekkelig med kompetanse når det kommer til interessenter, kan et kurs i prosjektledelse gi deg den faglige oppdateringen du trenger for å lykkes som prosjektleder.

Kurs i prosjektledelse

Grunnkurs i prosjektledelse er basert på Metier OECs prisvinnende e-læringssystem og inneholder 17 leksjoner. Pensumet inneholder praktiske eksempler, interaktive øvelser, sjekklister, caseoppgaver og quiz, samtidig som det er delt opp i passelige porsjoner.

I tillegg til leksjonen om interessenter der du får forståelse om hvem prosjektets interessenter er, innsikt i hvordan de kan påvirke prosjektet og hvordan prosjektet skal klare å håndtere dem, vil du også blant annet lære:

  • Vanlige definisjoner og begrep innen prosjektledelse
  • Hvordan du kan sørge for at kommunikasjonen og sammarbeidet blir godt
  • Om de ulike fasene i et prosjekt - fra oppstart og planlegging til gjennomføring og avslutning av prosjektet
  • Om effektmål og resultatmål
  • Om ledelsens rolle i prosjektet
  • Om hvordan du kan identifisere og estimere usikkerhet, samt planlegge tiltak
  • Hvordan roller og ansvar skal organiseres
  • Hvordan lønnsomheten og realisering av gevinst skal beregnes

Det finnes mange fordeler ved å ta et nettbasert kurs. Blant annet kan du studere ved siden av vanlig jobb. Les mer om grunnkurs i prosjektledelse for å se hvordan du kan øke kompetansen din og oppnå faglig trygghet.

Har du lest?

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Hvilket ansvar har du som prosjektleder? Er du ny som prosjektleder og er usikker på hvilke arbeidsoppgaver som du har ansvaret for? Da bør du laste ned denne oversikten. Denne sjekklisten vil gi deg; En oversikt over de viktigste oppgavene med en utdypende forklaring...

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

Hvordan kan styringsgruppen bidra til prosjektsuksess? I utfordrende prosjekter bør prosjekteierskapet utøves av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse. En styringsgruppe er hensiktsmessig ved behov for bred forankring i virksomheten og blant...