Prosjektledelsekurs som gjør deg til en bedre leder

mann som tar prosjektlederkurs på nett

Gode tips til bedre prosjektledelse

Prosjektledelse handler om å bruke kunnskap, verktøy, evner og teknikker for å oppnå prosjektets mål. Et prosjektledelsekurs kan gi deg kunnskapen for å klare jobben på best mulig måte.

Som prosjektleder vil du ha mye ansvar og måtte ta viktige beslutninger. Å like å finne gode løsninger, delegere oppgaver, planlegge og følge følge opp er noen av egenskapene er prosjektleder bør ha.

Skal du bli den beste prosjektlederen du kan bli, er det viktig med både utvikling og økt kompetanse. Det kan du få med et prosjektledelsekurs. Lurer du på hvordan du skal lykkes som prosjektleder? Her får du gode tips til bedre prosjektledelse:

1. Ha klart definerte gevinster og et SMART mål

Et SMART mål er Spesifikt, Målbart, Akseptert & Attraktivt, Realistisk og Tidsatt. Hvordan skal prosjektet gjennomføres for å oppnå alle mål? Det er viktig at alle hele tiden vet hvordan de ligger an, slik at veien fram mot mål er tydelig for alle.

2. Team og ansvar

Ikke bare er det viktig å velge riktig prosjektleder for prosjektet – om vedkommende har kompetanse, kapasitet og vilje, men det gjelder å finne de riktige menneskene og gi dem riktige roller som passer både dem og prosjektet. Bli godt kjent med hele teamet, få oversikt over kompetansen de innehar og hva som motiverer den enkelte. Slik kan dere forstå hverandre og det er lettere å håndtere mennesker skikkelig.

3. God struktur og kommunikasjon

I et prosjekt med mange baller i luften kan det være en utfordring å ha god kontroll på alt. Derfor er det viktig at du som prosjektleder har oversikt til enhver tid og sørger for god kommunikasjon i alle ledd. Det kan også være en fordel å få med interessentene så tidlig som mulig i prosjektet. Da kan de påvirke oppstarten og støtte deg hele veien fram til målet.

4. Styring av risiko

En god prosjektleder vet hvordan man skal håndtere risiko og muligheter. For å være forberedt på å håndtere uforutsette hendelser underveis i prosjektet er det viktig å definere de mest sannsynlige risikoene på forhånd. Deretter må det lages en plan for hvordan problemene som måtte oppstå skal håndteres.

5. Prosjektavslutning

Det er viktig å sikre at alle oppgaver er utført, at erfaringene er dokumentert og at prosjektet formelt avsluttes. Etter at prosjektet er avsluttet er det også lurt med en evaluering. Hva var bra? Hva var dårlig? Og hva kunne vært gjort annerledes? Ved å utføre en slik evaluering kan man forberede seg til nye prosjektet og vite hvordan det bør gjennomføres.

Prosjektledelsekurs på nett

Alt dette og mer kan du lære på prosjektledelsekurs hos Metier OEC. Grunnkurs i prosjektledelse vil gi deg innsikt og oversikt, samt nyttige verktøy i faget. Du vil blant annet lære om de ulike fasene i et prosjekt, definisjoner og begrep, hvordan du sørger for god kommunikasjon og hvordan du organiserer roller og ansvar.

– Bli med på en kunnskapsreise om prosjektledelse sammen med Metier. Da får du kunnskap om hvordan det på en best mulig måte skjer, sier tidligere kursdeltaker Anita Thoresen Midthaug fra Istad Kraft AS.

Har du lest?

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Hvilket ansvar har du som prosjektleder? Er du ny som prosjektleder og er usikker på hvilke arbeidsoppgaver som du har ansvaret for? Da bør du laste ned denne oversikten. Denne sjekklisten vil gi deg; En oversikt over de viktigste oppgavene med en utdypende forklaring...

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

Hvordan kan styringsgruppen bidra til prosjektsuksess? I utfordrende prosjekter bør prosjekteierskapet utøves av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse. En styringsgruppe er hensiktsmessig ved behov for bred forankring i virksomheten og blant...