Prosjektleder? Ta kurs for bedre kommunikasjon

dame som presenterer foran teamet sitt

Bli en motiverende leder

God kommunikasjon, åpenhet, motivasjon og konstruktive tilbakemeldinger er sentrale faktorer for å oppnå godt samarbeid. Og en god leder bør klare nettopp dette. Dette er kurset for deg som vil jobbe som prosjektleder.

Et av kriteriene for at et prosjekt går som planlagt er motiverte deltakere, og motivasjon er en indre drivkraft som kan fremmes eller hemmes av en rekke faktorer. Det kan være fra arbeidstakeren selv, men også fra omgivelsene. Det er din oppgave som prosjektleder å holde alle motiverte slik at samarbeidet blir best mulig.

Hvordan får man god kommunikasjon?

En arbeidsplass er satt sammen av ulike mennesker. Mennesker med forskjellige bakgrunn, status og relasjoner. Og du har kanskje opplevd at enkelte er lettere å kommunisere med en andre. Du trenger kanskje ikke å ha så mye kontakt med alle på en arbeidsplass, men som prosjektleder i et prosjekt er kommunikasjon veldig viktig for å lykkes med gjennomføring.

Mangelen på informasjon kan gjøre de ulike involverte usikre og medføre at informasjonen som kommer frem ikke er riktig. Et godt samarbeid er nemlig tuftet på at alle involverte støtter hverandre og innser at målet med prosjektet er viktigere enn personlige mål. I denne sammenhengen er det derfor viktig med god kommunikasjon og tilbakemeldinger ved utført arbeid eller i samtaler og diskusjoner.

En god leder gir gode tilbakemeldinger

Negative tilbakemelding kan skape et dårlig arbeidsmiljø og fremme konflikter. For å unngå at dette får konsekvenser for prosjektet er det viktig for prosjektleder å være oppmerksom på dette i prosjektmøter der deltakerne kommuniserer åpent og får tilbakemeldinger fra hverandre.

Konstruktive tilbakemeldinger er gode tilbakemeldinger, og de er fremstilt slik at det er til hjelp for vedkommende. På kurs i prosjektledelse kan du lære om kommunikasjon, og hva gode tilbakemeldinger er:

  • Er beskrivende og ikke dømmende
  • Er så konkrete som mulig
  • Er rettet mot forhold som mottaker kan gjøre noe med
  • Gir til rett tid og til rett sted, men helst så raskt som mulig
  • Kontrolleres om de er forstått i henhold til avsenders intersjon

Kurs som gir bedre kommunikasjon

Hos Metier OEC kan du ta det praktisk rettede kurset kommunikasjon og ledelse for prosjektledere. Kurset gir deg innsikt i konkrete ledelsesmetoder og verktøy, hva som fungerer best i kommunikasjon og påvirkning, samt hvordan man best motiverer seg selv og andre.

Kurset består av syv e-læringsleksjoner samt to dager workshop der du lærer hvordan du:

  • Kan bli en tydelig, effektiv og ikke minst motivert leder
  • Gjør medarbeiderne dine mer løsningsorienterte
  • Kommuniserer tydeligere og blir en bedre lytter
  • Motiverer gjennom levende visjoner

Kurset er en kombinasjon av teori og praktisk trening, og etter endt kurs vil du sitte igjen med både verktøy og metoder du kan bruke i det daglige arbeidet ditt.

Les mer om kommunikasjon og ledelse for prosjektledere som gir deg innsikt i hvordan en åpen og målrettet kommunikasjon styrker din evne til å motivere de du leder i tillegg til at du får en større bevissthet rundt egne motivasjonsfaktorer.

Har du lest?

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Hvilket ansvar har du som prosjektleder? Er du ny som prosjektleder og er usikker på hvilke arbeidsoppgaver som du har ansvaret for? Da bør du laste ned denne oversikten. Denne sjekklisten vil gi deg; En oversikt over de viktigste oppgavene med en utdypende forklaring...

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

Hvordan kan styringsgruppen bidra til prosjektsuksess? I utfordrende prosjekter bør prosjekteierskapet utøves av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse. En styringsgruppe er hensiktsmessig ved behov for bred forankring i virksomheten og blant...