Prosjektstyringskurs som gir full kontroll over prosjekter

team som jobber sammen

Prosjektstyringskurs

God styring og kontroll av prosjektet kan være avgjørende for hvor vellykket det blir. Et prosjektstyringskurs kan gi deg kunnskapen du trenger for å øke kompetansen og bli bedre i alle prosjektstyringsroller.

Det er ikke sjelden at en virksomhet har mange ulike prosjekter på en gang. Da er det viktig håndtere de ulike prosjektene slik at man får de beste resultatene ut fra de ressursene man har tilgjengelig. Og nettopp det handler prosjektstyring om.

For ferske prosjektdeltakere

Er du fersk i prosjektlederfaget kan et grunnkurs i prosjektledelse være et godt utgangspunkt å starte. Kurset passer for alle som deltar i prosjektarbeid og gir en god oversikt og innsikt i faget, samtidig som du lærer nyttige verktøy som skal til for å lykkes med prosjekter. Blant tingene du vil lære finner du:

  • Vanlige definisjoner og begrep
  • Om de ulike fasene i et prosjekt
  • Hvordan du kan sørge for at kommunikasjonen og samarbeidet blir godt
  • Hvordan du identifiserer og estimerer usikkerhet, og hvordan du kan planlegge tiltak
  • Hvordan du organiserer roller og ansvar i et prosjekt
  • Hvordan du beregner lønnsomhet og realisering av gevinst

Prosjektstyringskurs for håndtering av usikkerhet

Selv om vi gjerne skulle ønske at alle prosjekter gikk på skinner og det ikke oppstod så mange utfordringer underveis, er det ikke alltid slik. I prosjekter er det klare mål med en viss grad unikhet som kan variere. Det kan være alt fra å gjøre noe helt nytt, til å løse en kjent problemstilling, men med et nytt team. Denne unikheten i prosjekter kan skape usikkerhet og risiko, men også muligheter.

God prosjektstyring handler derfor om forutsigbarhet og å være i forkant av usikkerhetene som kan oppstå, og aktivt håndtere, ta hensyn til og utnytte dem når man både planlegger og gjennomfører prosjektet.

For at prosjektet skal gjennomføres på best mulig måte er det viktig som prosjektleder å kunne metoder, prosesser og teknikker for analyse og styring. Dette, i kombinasjon med god praksis innen prosjektledelse, kan du lære gjennom grunnkurs i prosjektledelse, Diploma in Project Management og Advanced Certificate in Project Management.

Styring av prosjektusikkerhet

Prosjektstyringskurset gjennomføres som et selvstudie ved hjelp av Metier OECs prisvinnende e-læring. Tiden du trenger for å gjennomføre kurset vil variere ut fra hvor mye kunnskap og erfaring du har, men erfaringsmessig vil tiden være et sted mellom 15 og 40 timer. Kurset inneholder blant annet:

  • Styring av usikkerhet gjennom alle fasene i et prosjekt
  • Prosesser for usikkerhetsanalyser
  • Planlegging og oppfølging for å utnytte muligheter og redusere risiko
  • Usikkerhet i tid, kostnader og kontrakter

– Kurset gir nyttige metoder og verktøy for å håndtere usikkerhet i prosjektene, sier tidligere kursdeltaker Oddvar Nordlund fra Telenor. Kollega i Telenor, Jan Ludvig Nordal, mener at kurset har mange gode eksempler og en praktisk tilnærming.

Har du lest?

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Hvilket ansvar har du som prosjektleder? Er du ny som prosjektleder og er usikker på hvilke arbeidsoppgaver som du har ansvaret for? Da bør du laste ned denne oversikten. Denne sjekklisten vil gi deg; En oversikt over de viktigste oppgavene med en utdypende forklaring...

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

Hvordan kan styringsgruppen bidra til prosjektsuksess? I utfordrende prosjekter bør prosjekteierskapet utøves av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse. En styringsgruppe er hensiktsmessig ved behov for bred forankring i virksomheten og blant...