Studier i prosjektledelse som gjør deg til en god leder

leder som snakker med teamet sitt

Ønsker du å bli med en bedre leder?

En prosjektleders oppgave er å levere prosjektet innen rett tid, satt budsjett og gitte spesifikasjoner. Men for å oppnå dette målet er det viktig å gjøre en god jobb på andre områder også. Her er tips til studier i prosjektledelse som gjør deg til en god leder.

Som prosjektleder har du det daglige ansvaret for å lede et prosjekt - som vil si at hovedansvaret ditt er å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet etter at det er avsluttet. Innunder dette har du også ansvar for at det ønskede resultatet nås, og at det blir ferdig innen avtalt tidsfrist og budsjett.

Men for å være en god leder innebærer det at du er flink på en rekke andre punkter også, blant annet at du kan finne gode løsninger, ta beslutninger ut fra økonomien og målet med prosjektet, finne det riktige teamet og sørge for god kommunikasjon. La oss se litt nærmere på studier i prosjektledelse kan lære deg, og gjøre deg til en god leder:

Valg av team

Gode team leverer gode prosjekter, og derfor kan det være avgjørende hvem som er med på laget når et prosjekt skal gjennomføres. Det er din rolle som prosjektleder å rekruttere de aller beste lagspillerne du kan finne, og sørge for at de innehar en kompetanse som utfyller alle roller i prosjektet. Ved å ha nødvendig kompetanse tilgjengelig vil prosjektet kunne leveres etter de gitte målene.

Motivasjon og ledelse

Som prosjektleder er det viktig å være et ledende eksempel og motivere teamet til å yte det de kan. Ønsker du at de andre skal jobbe hardt, må du jobbe hardere enn de gjør. Du kan lede godt ved å gi veiledning, motivasjon til å jobbe hardt og vise at du bryr deg. Gode tilbakemeldinger og positivitet er viktig.

På studier i prosjektledelse lærer du også hvordan du tar kontroll og sørger for at alle vet hva som skal gjøres til enhver tid og av hvem. En god leder er tydelig og forsikrer seg at alle oppgaver blir utført i tide. Dersom noe dras ut, er det viktig å kunne identifisere årsaken og komme med en løsning som gjør at man kommer på rett spor igjen.

Kontroll på endringer

Endringer ligger ofte i prosjektets natur, og en god leder har derfor veldefinerte målsettinger, leveranser og arbeidspakker. Det kan være fornuftig å gjennomgå status på leveransen ukentlig for å raskt kunne identifisere endringer. En god leder har nemlig stram kontroll på alle endringer innenfor rammeverket; tid, kvalitet og kostnad.

God kommunikasjon

God kommunikasjon er alfa og omega når det kommer til prosjektarbeid der det er flere parter involvert. Det er din rolle som prosjektleder å informere om status med jevne mellomrom, både til eiere, styringsgruppen, innad i teamet og ut til eksterne interessenter.

Studier i prosjektledelse

Velger du studier i prosjektledelse hos Metier OEC får du et godt utgangspunkt for å bli den beste lederen du kan bli gjennom deres prisvinnende e-læringen.

Grunnkurs i prosjektledelse er et nettbasert kurs og passer for alle som er involvert i prosjekter og prosjektarbeid. Det gir deg nyttig innsikt, oversikt og vise nyttige verktøy du trenger innen faget uansett om du er ny innen prosjektledelse eller har erfaring.

Kurset er satt sammen av 17 e-læringsleksjoner med teori, oppgaver, refleksjonsøvelser, sjekk-lister og veiledning. Hvor lang tid du bruker på å gjennomføre kurset er avhengig av erfaring og forkunnskaper, men sett gjerne av mellom 15 og 40 timer.

Les mer om grunnkurs i prosjektledelse.

Har du lest?

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Hvilket ansvar har du som prosjektleder? Er du ny som prosjektleder og er usikker på hvilke arbeidsoppgaver som du har ansvaret for? Da bør du laste ned denne oversikten. Denne sjekklisten vil gi deg; En oversikt over de viktigste oppgavene med en utdypende forklaring...

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

Hvordan kan styringsgruppen bidra til prosjektsuksess? I utfordrende prosjekter bør prosjekteierskapet utøves av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse. En styringsgruppe er hensiktsmessig ved behov for bred forankring i virksomheten og blant...