Ta prosjektlederkurs på nett for effektiv prosjektledelse

dame som tar prosjektlederkurs på nett

Effektiv prosjektledelse

Tidsplanlegging er en sentral del i alle prosjekter, og en dyktig prosjektleder har det som trengs for å lage en detaljert tidsplan. Mangler du den ekstra kompetansen som trengs for effektiv prosjektledelse, kan et prosjektlederkurs på nett være løsningen.

Det stilles mange krav for alle som jobber med prosjekter. Du må være rask til å oppdage utfordringer og finne løsninger, se helheten i prosjektet samt sørge for at hele teamet ditt jobber effektivt ved å ha god kommunikasjon gjennom hele prosessen. Et prosjektlederkurs på nett kan gi deg tryggheten du trenger for å gjøre en god jobb som prosjektleder.

Effektiv prosjektledelse med tidsplanlegging

Effektiv prosjektledelse handler blant annet om tidsplanlegging. Det er viktig å sette en dato for ferdigstillelse av prosjektet, men også viktige milepæler underveis slik at fremdriften kan måles. En slik tidsplan forteller alle involverte hva som skal være ferdig til hvilken tid, og er derfor et viktig verktøy for både kommunikasjon og forventningstyring.

Dette er noen av hovedprinsippene for tidsplanlegging i prosjekter:

 • Start med å etablere en tidsplan ved å knytte sammen alt som skal gjøre i logisk rekkefølge
 • Planlegg først på overordnet nivå, for så å legge detaljer for en enkelt del
 • Varigheten beregnes ut fra ressursinnsatsen som krevet for å gjennomføre aktivitetene og mengden eller typen ressurser som forventes å gjøre arbeidet
 • Knytt tidsplanen mot en kalender ved å fastsette startdato for det første som skal gjøres
 • Det er viktig at varigheten i tidsplanen er baser på kunnskap og erfaring fra liknende prosjekter slik at de er realistiske
 • For mest mulig effektiv prosjektledelse bør tidsplanen inneholde en buffer dersom arbeidet tar lenger tid en forventet

En slik tidsplan er et gruppearbeid, og det er derfor viktig at man har med personer med rikelig erfaring og kompetanse med i planleggingen. Dersom man ikke har det internt er det mulig å innhente kunnskap og erfaring fra andre organisasjoner.

Denne sjekklisten kan være til nytte med tidsplanlegging for mest mulig effektiv prosjektledelse:

 • Når kan prosjektet starte, og når må det være ferdig?
 • Har du tatt med viktige milepæler underveis?
 • Er tidsplanen basert på kunnskap og erfaringer fra tidligere prosjekter som ligner?
 • Er ressursenes tilgjengelighet tatt hensyn til?
 • Er viktige forbindelser mellom arbeidet tatt hensyn til?

Prosjektlederkurs på nett hos Metier OEC

Det nettbaserte kurset i prosjektledelse hos Metier OEC er basert på deres prisvinnende e-læring, og gir deg god oversikt og innsikt innen faget prosjektledelse. I tillegg til å lære om tid og planlegging, vil du også lære mange andre nyttige verktøy for effektiv prosjektledelse.

– Dette er en effektiv og forståelig måte å lære teorien rundt prosjektledelse på, sier tidligere kursdeltaker Reidar Tolsrød, Prosjektleder i Enwa PMI AS.

Et prosjektlederkurs på nett vil gi deg et godt grunnlag for å bli en dyktig prosjektleder, og kurset passer for alle som deltar i prosjektarbeid, enten du er helt fersk eller erfaren. Det tar omtrent en måned å gjennomføre kurset - avhengig av hvor mye erfaring du har fra før.

Les mer om grunnkurs i prosjektledelse.

Har du lest?

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Hvilket ansvar har du som prosjektleder? Er du ny som prosjektleder og er usikker på hvilke arbeidsoppgaver som du har ansvaret for? Da bør du laste ned denne oversikten. Denne sjekklisten vil gi deg; En oversikt over de viktigste oppgavene med en utdypende forklaring...

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

Hvordan kan styringsgruppen bidra til prosjektsuksess? I utfordrende prosjekter bør prosjekteierskapet utøves av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse. En styringsgruppe er hensiktsmessig ved behov for bred forankring i virksomheten og blant...