Utfordringer som kan oppstå i prosjektledelse

mann som står ovenfor et spørsmålstegn

Dette er utfordringer som kan oppstå i prosjektledelse

Selv om prosjekter kan være basert på faglig kunnskap og erfaring fra tidligere prosjekter, er alle prosjekter unike. Og det er ingen prosjekter som gjennomføres 100 prosent i henhold til plan.

Kompetanse, faglig kunnskap og erfaringer fra andre prosjekter man har deltatt i er viktig for å kunne lage en realistisk prosjektplan, men det vil alltid finnes forhold som kan forstyrre planene eller gevinstrealisering. Det vil derfor være umulig å lage en helt nøyaktig plan.

Utfordringer i prosjektledelse

Prosjekter utføres i ulike omgivelser og har ulike interessenter, og det kan derfor være at man i forskjellige prosjekter opplever at:

  • Arbeidet kan ta lenger tid enn planlagt
  • Ressurser ikke er tilgjengelige til avtalt tid fordi de er opptatte med andre prosjekter
  • Det planlagte arbeidsomfanget må endres for å tilfredsstille kvalitetskrav
  • Finansiering stopper opp fordi kunden endrer sine prioriteringer
  • Kvaliteten på leveransen blir høyere enn kunden hadde forventet
  • Fortjenesten blir bedre enn planlagt, eller at gevinstene blir lavere enn planlagt

Disse forholdene kan også kalles for usikkerhet, og alle prosjekter inneholder usikkerhet. Noen av dem kan være kjent i prosjektet som følge av valg og forenklinger som er gjort underveis, mens andre utfordringer kan være ukjente og komme som overraskelser i prosjektledelse.

Hvordan styre utfordringer og usikkerhet i prosjektledelse?

Usikkerhetsstyring handler om å identifisere, evaluere og håndtere usikkerhet. Ved å gjennomføre usikkerhetsanalyser i prosjekter, kan man også finne tiltak for å håndtere utfordringene som kan oppstå.

Etter at en tiltaksplan er etablert er det prosjektleder sin oppgave å sørge for at den blir ett av verktøyene for fremdriftsoppfølging. Prosjektleder må også følge opp at tiltakene faktisk blir utført. Deretter må det evalueres om de har oppnådd ønskede nytte, eller om det bør iverksettes andre tiltak.

Lær mer om utfordringer i prosjektledelse

Å kunne håndtere utfordringer som kan oppstå i prosjektledelse er viktig for enhver prosjektleder. Og dersom du ikke har tilstrekkelig med kompetanse på dette punktet og jobber med prosjekter, kan et kurs i prosjektledelse gi deg den faglige oppdateringen du trenger for å lykkes som prosjektleder.

Grunnkurs i prosjektledelse er basert på Metier OECs prisvinnende e-læringssystem og inneholder 17 leksjoner. Pensumet inneholder praktiske eksempler, interaktive øvelser, sjekklister, caseoppgaver og quiz, samtidig som det er delt opp i passelige porsjoner.

I en av leksjonene vil du gå nærmere inn på usikkerhet og utfordringer i prosjektledelse. Etter gjennomført kurs vil du blant annet ha fått en bedre forståelse for usikkerhet i prosjekter, bedre innsikt i hvordan usikkerhet kan styres, samt forståelse av hvordan du gjennomfører en usikkerhetsanalyse.

Les mer om grunnkurs i prosjektledelse for å se hvordan du kan øke kompetansen din og oppnå faglig trygghet.

Har du lest?

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Hvilket ansvar har du som prosjektleder? Er du ny som prosjektleder og er usikker på hvilke arbeidsoppgaver som du har ansvaret for? Da bør du laste ned denne oversikten. Denne sjekklisten vil gi deg; En oversikt over de viktigste oppgavene med en utdypende forklaring...

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

7 viktige spørsmål til styringsgruppen

Hvordan kan styringsgruppen bidra til prosjektsuksess? I utfordrende prosjekter bør prosjekteierskapet utøves av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse. En styringsgruppe er hensiktsmessig ved behov for bred forankring i virksomheten og blant...