Hvem er vi


Metier OEC bidrar til samfunnsutvikling gjennom bedre prosjekter. Vi har i 40 år vært dedikert til prosjektledelse og prosjektforbedring, og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge.

Våre kunder er innen både privat og offentlig sektor, og omfatter foretak innen helsesektoren, bygg- og anleggs, justis-, bank- og finans-, samferdsel-, industri- og energisektoren.

Forvent mye av oss


I Metier OEC tør vi si at vi skal være #1 i prosjektledelse. Vi vil at du som kunde skal ha en forventning om at våre fagfolk har den kompetansen som kreves for å gi relevante og gode råd knyttet til nettopp din virksomhet.

Vi vil at du som kunde skal være trygg på at vi leverer, og at vi bidrar til at dere får størst mulig verdi ut av prosjektene.

Vi bidrar der du vil


Fra A til Å


Vi kan bistå deg i å forbedre prosjektvirksomheten din eller følge et prosjekt fra A til Å, gjennom hele prosjektets livssyklus. Om du bare trenger at vi tar ansvar i deler av prosjektet, gjør vi det.

Kvalitetssikring


Trenger virksomheten en strategisk tilnærming og kvalitetssikring av beslutningsunderlaget, har vi personer, systemer og metodikk som understøtter dette.

Opplæring og rådgivning


Vi tilbyr opplæring basert på ledende internasjonale prosjektstandarder og ledelsesrådgivning i faget som gjør deg og virksomheten du jobber i, bedre på prosjektledelse.

Kontakt oss


Send oss gjerne en melding ved å fylle ut kontaktskjemaet under.

Mest mulig igjen for innsatsen


Optimal verdiskaping i prosjekter og prosjektvirksomheter skapes gjennom en kombinasjon av dyktige fagfolk, erfaring, velprøvde systemer, gode verktøy – og et team som er tilpasset utfordringene i hvert enkelt prosjekt. Ved å hjelpe våre kunder til å lykkes med dette, bidrar vi økt privat- og samfunnsøkonomisk nytte av investeringer i AS Norge, enten kunden er en privat eller offentlig aktør.

Og den totalen, den finner du ikke noe annet sted.

Bærekraft og samfunnsansvar


I Metier OEC er vi opptatt av bærekraftig utvikling, noe som bare skulle mangle i dagens verden. Det betyr blant annet at vi prioriterer kunder og oppdrag som bidrar til bærekraftig utvikling. Dette er kunder som for eksempel utvikler opplæringsløsninger som gir mulighet for livslang læring uten Co2-avtrykk, og som ved bygging av robust infrastruktur, bidrar til mer bærekraftige byer.

Bærekraft og samfunnsansvar


Virksomheten vår er lagt til miljøvennlige bygg, tilrettelagt for bærekraftige valg og et godt arbeidsmiljø. I dette inngår både valg av kantineløsning  med fokus på å minimere matsvinn, gode kollektivløsninger, tilrettelagt sykkelparkering og tilhørende garderober, samt mulighet til å delta på en rekke sports- og fritidstilbud.

Bærekraft og samfunnsansvar


Vi arbeider kontinuerlig for likestilling, og har fokus på fordelingen av kjønn i ulike avdelinger. Dette er blant annet tydelig i ledergruppen vår, som har en 50/50 kjønnsbalanse. Gjennom finansiell støtte og prosjektgjennomføring i vårt program for Corporate Social Responsibility, bidrar vi hvert år til å bekjempe fattigdom.

Hvem er vi?


Kort fortalt

Her jobber mer enn 200 mennesker med ulik bakgrunn kontinuerlig for å heve kompetansenivået i prosjektfaget.

Gjennom attraktive prosjekter, der vi er delaktige allerede i den strategiske tidligfasen, er vi med på å sette agendaen for AS Norge.

Vi bistår både private og offentlige aktører, slik at kunden får best mulig økonomisk nytte av sine investeringer.