Jobb hos oss


Vi bidrar til samfunnsutvikling gjennom bedre prosjekter. Vi har i 40 år vært dedikert til prosjektledelse og prosjektforbedring, og tilbyr det mest kompetente prosjektfaglige miljøet i Norge.

Vil du være med på reisen?

Hvorfor jobbe hos oss?


Flat organisasjon


Vi har en flat og uformell organisasjon. Det er kort vei fra forslag til avgjørelse

Fokus på det du er god på


Som ansatt hos oss, ønsker vi å bruke deg til det du er best på og legger tilrette for det

 Gode karrieremuligheter


Med en flat organisasjon er veien kort til å markere seg positivt og fylle på din CV

Fagmiljø


Du får jobbe i et fagmiljø som er anerkjent som Norges fremste eksperter på store fysiske prosjekter og digitalisering

Stor takhøyde


Vi vet at mennesker er forskjellige, og ønsker å tilpasse oss for at alle skal prestere best mulig

Muligheter til å lære


Vi satser på videreutdanning i alle sektorer. I faget prosjektledelse er kunnskap nøkkelen

Hvem er vi?


Jeg jobber her fordi:

"Jeg trives her pga korte beslutningsveier fra god idé til handling samt at vi jobber med de mest verdiskapende prosjektene."

"Jeg utvikler meg i jobben og får være med i spennende prosesser i de største prosjektene i Norge."

"Jeg liker at jeg får mange utfordringer i jobben som jeg må løse, og at jeg får lære mye i rollen som leder."

Skreddersydd for deg


Som ansatt i Metier OEC har du svært mange ulike karrieremuligheter, og kan være med og skreddersy din egen arbeidshverdag. Dette mulighetsbildet skiller oss fra konkurrentene.

Mer enn en jobb


En god work–life balance er avgjørende. Derfor synes vi det er vel så viktig å skape sosiale arenaer, som faglige.

Hvem er vi?


Kort fortalt

Gjennom ansettelse i vårt Graduate Program vil du starte din karriere i Metier OEC med et toårig introduksjonsprogram.

Metier OEC skolen er vår hovedarena for kompetanseutvikling av medarbeidere.

Metier OEC Sport og Fritid er vår samlede satsning på aktivitet med fysisk og sosial effekt.