Bærekraft i Metier OEC

Hva er Metier OEC bærekraftmål og -ambisjoner?


Av FNs bærekraftmål har vi valgt ut fire å fokusere på. De kan du lese mer om her.  

Vårt bærekraftarbeid har tre bærebjelker; i kundeprosjekter, i egen organisasjon og filantropi. 

Bekjempe fattigdom

Bærekraftmål 1, å bekjempe fattigdom, er et stort mål. Om vi som er heldige alle bidrar litt, kommer vi likevel nærmere å nå det. Derfor bidrar Metier OEC til å minimere fattigdom i Norge og i utlandet, gjennom donasjoner og samarbeid med organisasjoner som gjør en forskjell.

 

Likestilling

Vi har definert bærekraftmål 5, likestilling mellom kjønnene, litt bredere enn FN. Hos oss skal det være like muligheter for alle – helt uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet, religion eller lignende.

Innovasjon og infrastruktur

Bærekraftsmål 9 handler om å legge til rette for en bærekraftig og robust utvikling av infrastrukturen i utviklingsland, så vel som i utviklede land som Norge.

Hvert år er Metier OEC involvert i mer enn 850 prosjekter. Gjennom disse utvikler vi samfunnet vårt i en positiv retning, prosjekt for prosjekt. Vi skal gi bærekraftige råd, delta i bærekraftige prosjekter og tenke nytt sammen med kunden.

 

Stoppe klimaendringene

Bærekraftmål 13 handler om å stoppe klimaendringene. Det må begynne med oss selv. Beslutninger om innkjøp, reising og kontordrift må alltid hensynta bærekraft – for ledelsen og hver ansatt. Vi tar også ansvar for å ha oppdatert kunnskap om bærekraft.

Tar du utfordringen?


Dersom dette høres ut som et miljø for deg,
håper vi du vil lese om stillingene vi har åpne.

Vi vil gjerne bli dine kolleger!


 

"Jeg trives her pga korte beslutningsveier fra god idé til handling samt at vi jobber med de mest verdiskapende prosjektene."

"Jeg utvikler meg i jobben og får være med i spennende prosesser i de største prosjektene i Norge."

"Jeg har fått spennende og utfordrende oppgaver fra dag en, og blir støttet av dyktige kollegaer i et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø."

Hvorfor jobbe hos oss?


Flat organisasjon


Vi har en flat og uformell organisasjon. Det er kort vei fra forslag til avgjørelse

Fokus på det du er god på


Som ansatt hos oss, ønsker vi å bruke deg til det du er best på og legger tilrette for det

 Gode karrieremuligheter


Med en flat organisasjon er veien kort til å markere seg positivt og fylle på din CV

 Ett brand


Du får jobbe med en sterk nasjonal merkevare. Vi vet hvor viktig branding er, og prioriterer dette

Stor takhøyde


Vi vet at mennesker er forskjellige, og ønsker å tilpasse oss for at alle skal prestere best mulig

Muligheter til å lære


Vi satser på videreutdanning i alle sektorer. I faget prosjektledelse er kunnskap nøkkelen