Vi søker gruppeleder Helsebygg

-  Vil du være med å utgjøre en forskjell og sikre mer verdi ut av prosjektinvesteringene i Norge?

Vi har høye ambisjoner, og vil ha deg med.


Ønsker du nye utfordringer? Hvis du er god til å bygge og utvikle relasjoner, så er kanskje dette noe for deg?

 

Helsebygg, som er en del av Metier OEC sin Construction-enhet, får vi to ledige gruppelederstillinger. Som navnet forteller så er våre oppdrag mest knyttet til investeringsprosjekter i helserelatert virksomhet, hvorav sykehus er det største enkeltområdet. Vi er organisert i tre hovedområder; Tidligfaseutredninger, utstyrsplanlegging og anskaffelse, prosjektledelse byggefase. De to områdene som ila 2021 skal få nye gruppeledere er knyttet til tidligfaseutredninger samt utstyrsplanlegging og anskaffelse.

Gruppeleder har linjelederansvar for sin gruppe medarbeidere og har det kommersielle ansvaret for kunder i sitt marked sammen med avdelingsleder. 

Stillingene rapporterer til Avdelingsleder for området og utgjør avdelingens ledergruppe sammen med avdelingsleder og andre gruppeledere.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å utvikle, vedlikeholde og iverksette strategi og tilhørende handlingsplaner
 • Bidra til at Construction når sine økonomiske mål gjennom kapasitetsutnyttelse, vekst og prisutvikling i egen gruppe
 • Ansvar for oppfølging av prioriterte kunder innen gruppens markedsområde
 • Delta i markeds- og tilbudsarbeid, herunder kvalitetssikring av tilbud
 • Videreutvikle kunderelasjoner og aktivt identifisere mersalgsmuligheter på tvers av forretningen
 • Ivareta Oppdragsansvaret for et antall oppdrag
 • Ansvar for ressursstyring i egen gruppe, i tett samarbeid med avdelingsleder
 • Ivareta og innarbeide selskapets kultur i avdelingen og bidra aktivt i kulturarbeidet i Construction totalt sett
 • Personalansvar for ansatte med direkte rapportering
 • Bidra til god informasjon, kommunikasjon og samarbeid i avdelingen

For å lykkes i denne stillingen tror vi at du har erfaring fra å lede mennesker, har kommersiell teft og gode kommunikasjonsevner. Vi tror du er opptatt av å skape resultater sammen med andre og at du trives med å sette retning, utvikle og ta ansvar. Du ønsker å være en drivkraft for å realisere våre verdier. Manglende erfaring kan kompenseres med personlige egenskaper og et ønske om utvikling innen personal- og markedsledelse. Stillingen vil være fordelt 30/70 mellom jobben som gruppeleder og prosjektleder og forventet oppstart vil være 1.11.21.

Hvis du har spørsmål til stillingene ta kontakt med Svein Petter Raknes eller HR Business Partner Ingrid Janne S Gultvedt innen 21. juni.

Kontaktpersoner:

Ingrid Janne Sæberg Gultvedt

97113065

ingrid.gultvedt@metieroec.no

  Tar du utfordringen?


   

  Vi vil gjerne bli dine kolleger!


   

  "Jeg trives her pga korte beslutningsveier fra god idé til handling samt at vi jobber med de mest verdiskapende prosjektene."

  "Jeg utvikler meg i jobben og får være med i spennende prosesser i de største prosjektene i Norge."

  "Jeg har fått spennende og utfordrende oppgaver fra dag en, og blir støttet av dyktige kollegaer i et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø."

  Hvorfor jobbe hos oss?


  Flat organisasjon


  Vi har en flat og uformell organisasjon. Det er kort vei fra forslag til avgjørelse

  Fokus på det du er god på


  Som ansatt hos oss, ønsker vi å bruke deg til det du er best på og legger tilrette for det

   Gode karrieremuligheter


  Med en flat organisasjon er veien kort til å markere seg positivt og fylle på din CV

  Fagmiljø


  Du får jobbe i et fagmiljø som er anerkjent som Norges fremste eksperter på store fysiske prosjekter og digitalisering.

  Stor takhøyde


  Vi vet at mennesker er forskjellige, og ønsker å tilpasse oss for at alle skal prestere best mulig

  Muligheter til å lære


  Vi satser på videreutdanning i alle sektorer. I faget prosjektledelse er kunnskap nøkkelen