Vil du bidra til samfunnsutvikling gjennom bedre prosjekter?


Her kan du lese om eksempelprosjekter og oppdrag fra Management Consulting, Construction og vår digitale avdeling ICT.

Kan det være noe for deg?

Ledelserådgiving og oppdrag i Management Consulting

Prosjekt levert 100 millioner under budsjett

Politiets nasjonale beredskapssenter har gjennomført etter en metode som vi har vært med på å utvikle. Dette var en av bidragsyterne til at prosjektet ble levert til riktig kvalitet, til tiden og hele 100 millioner under budsjett.

LES HER

Bergen kommune - fra ambisjon til verdi

Bergen kommunes inkluderingssenter hadde mange interessenter. Vi hjalp dem med verdiskapende og effektiv interessenthåndtering. Dette kaller vi samfunnutvikling gjennom bedre prosjekter.

LES HER

Prosjekter i Construction

Norcem skal årlig fange 400.000 tonn CO2

Når denne fabrikken står ferdig vil Norcem Brevik spare nesten 1% av landets utslipp gjennom karbonfangst, og det får vi være med på. Akkurat nå har vi et team på over 10 personer i prosjektet.

LES HER

Norges første battericellefabrikk

FREYR skal bygge Norges første battericellefabrikk og Metier OEC er strategisk partner, som bistår med ekspertise innen prosjektledelse og -styring. Battericellefabrikken blir blant Europas største og skal styrke europeiske bilprodusenters produksjonsevne.

Både vår Management Consulting og Construction er med på dette prosjektet.

LES HER

To prosjekter for Entra - samkjørt

Entra er i gang med å rehabilitere to kontorbygg sentralt i Oslo. Med seg har de to team fra Metier OEC, hvert av dem bestående av to personer. De to prosjektene har samkjørt prosesser for rivning og rehabilitering, blant annet for kontraktstrategi og tilbudsdokumenter. Teamene mener prosjektene har spart mye tid på dette.

LES HER

 

to damer i verneutstyr

Digitale prosjekter og oppdrag

to damer

Motorvognregisteret takket av etter 40 års tjeneste

Autosys kjøretøyprosjektet sørget for et av de mest komplekse IKT-systemene i offentlig sektor. 16.03 ble Motorvognregisteret (AMV) skrudd av, til fordel for Autosys kjøretøy. Til tross for at det var den første helgen i Korona-nedstengning, gikk alt som det skulle med produkssjonssettingen, takket være god og strukturert prosjektstyring.

LES HER

Bane NOR sikrer bedre kundeinformasjon til de reisende

Bane NOR satte i 2018 i gang et kundeinformasjonsprogram slik at de reisende riktig, lik, rask og nyttig informasjon, og lettere kan ta gode reisevalg. Karsten Kleppe, direktør i Metier OEC, ser programleder. Han bidrar til at prosjektene leverer i samsvar med målene for hvert prosjekt, og at de støtter oppunder det samlede målet for programmet. 

LES HER

Tar du utfordringen?


Vi vil gjerne bli dine kolleger!


"Jeg trives her pga korte beslutningsveier fra god idé til handling samt at vi jobber med de mest verdiskapende prosjektene."
"Jeg utvikler meg i jobben og får være med i spennende prosesser i de største prosjektene i Norge."
"Jeg har fått spennende og utfordrende oppgaver fra dag en, og blir støttet av dyktige kollegaer i et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø."

Hvorfor jobbe hos oss?


Flat organisasjon


Vi har en flat og uformell organisasjon. Det er kort vei fra forslag til avgjørelse

Fokus på det du er god på


Som ansatt hos oss, ønsker vi å bruke deg til det du er best på og legger tilrette for det

Gode karrieremuligheter


Med en flat organisasjon er veien kort til å markere seg positivt og fylle på din CV

Fagmiljø


Du får jobbe i et fagmiljø som er anerkjent som Norges fremste eksperter på store fysiske prosjekter og digitalisering

Stor takhøyde


Vi vet at mennesker er forskjellige, og ønsker å tilpasse oss for at alle skal prestere best mulig

Muligheter til å lære


Vi satser på videreutdanning i alle sektorer. I faget prosjektledelse er kunnskap nøkkelen