Metier OEC søker

Gruppeleder Bygg og Miljø

Ikke alle jobber med landets mest prestisjefylte og komplekse prosjekter. Men noen gjør det.

Ønsker du nye leder-utfordringer?

Er du god til å bygge og utvikle relasjoner? Da er du kanskje vår nye gruppeleder

Gruppeleder har linjelederansvar for sin gruppe medarbeidere og har det kommersielle ansvaret for kunder i sitt marked sammen med avdelingsleder.

Om Bygg & Miljø

Bygg & Miljø-avdelingen dekker private og offentlige kunder/prosjekter, nybygg og rehabilitering - fra de største og mest komplekse prosjektene i landet, til mindre prosjekter. Vi jobber primært med Prosjektledelse på byggherresiden og vi prioriterer å tilby team.
Stillingen rapporterer til Avdelingsleder for området og utgjør avdelingens ledergruppe sammen med avdelingsleder og andre gruppeledere.

Om stillingen

Hva ser vi etter?

Vi tror aktuelle søkere har erfaring fra å lede mennesker, har kommersiell teft og gode kommunikasjonsevner. Du er opptatt av å skape resultater sammen med andre og du trives med å sette retning, utvikle andre og ta ansvar. Du ønsker å være en drivkraft for å realisere våre verdier.

Vi tror også du har erfaring innen prosjektledelse eller prosjekteringsledelse i byggeprosjekter. Manglende erfaring kan kompenseres med personlige egenskaper og et ønske om utvikling innen personal- og markedsledelse. Stillingen vil være fordelt 30/70 mellom jobben som gruppeleder og arbeid i oppdrag (prosjektleder eller tilsvarende).

Oppstart så raskt som mulig.

 Sentrale arbeidsoppgaver inkluderer:

• Bidra til å utvikle, vedlikeholde og iverksette strategi og tilhørende handlingsplaner
• Bidra til at Construction når sine økonomiske mål gjennom kapasitetsutnyttelse, vekst og prisutvikling i egen gruppe
• Ansvar for oppfølging av prioriterte kunder innen gruppens markedsområde
• Ivareta Oppdragsansvaret for et antall oppdrag
• Videreutvikle kunderelasjoner og delta i markeds- og tilbudsarbeid, herunder kvalitetssikring av tilbud
• Ansvar for ressursstyring i egen gruppe, i tett samarbeid med avdelingsleder
• Ivareta og innarbeide selskapets kultur i avdelingen og bidra aktivt i kulturarbeidet i Construction
• Bidra til god informasjon, kommunikasjon og samarbeid i avdelingen
• Personalansvar for ansatte med direkte rapportering, og oppfølging av de ansattes utviklingsplaner

Hvem er vi?

I Metier OEC løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.

Construction-divisjonen er Norges ledende miljø innen prosjektledelse av utbyggingsprosjekter. Vårt hovedfokus er vellykket prosjektledelse på vegne av byggherre. Vi har ressursene, kompetansen, systemene og markedsforståelsen som skal til for gjentatte vellykkede prosjekter. Construction er en attraktiv, profesjonell arena for kompetente mennesker med høy integritet og ambisjoner innen prosjektfaget. Til sammen er vi ca 85 ansatte som leverer tjenester innen bl.a. bygg og eiendom, sykehus, fornybar energi, grønn industri og infrastruktur.

De som jobber her sier

Hanne Høifødt

Hanne Høifødt

Prosjektleder

I Metier OEC jobber jeg med prosjekter i norsk helsesektor. Prosjektene har sammensatte målbilder og for å kunne få god oversikt jobber jeg strategisk og tett med ledelsen.

Tori Henriksen

Tori Henriksen

Prosjektleder

Sammen med mine kollegaer jobber jeg for å forbedre måten vi gjennomfører prosjekter på i Norge. Hos Metier OEC får jeg være en del av et miljø med store ambisjoner og mye påvirkningskraft.

Alexander Skram

Alexander Skram

Prosjektleder

Jeg opplever at jeg har en spesielt god kontakt med mine kollegaer i Metier OEC. Når vi sitter ute i kundeprosjekter hjelper de meg med å levere mitt beste, på samme måte som jeg ønsker å gjøre det jeg kan for å hjelpe dem.

Spørsmål om stillingen?

Ta kontakt! Vi svarer gjerne.

Trygve Rastad
Talent Acquisition Manager
trygve.rastad@metieroec.no
Tlf.: 996 09 086

Einar Aaseth
Avd. leder Bygg og eiendom
einar.aaseth@metieroec.no
Tlf.: 9928 46 335

Om Metier OEC

I Metier OEC løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon.

Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.

Søk på stillingen