Metier OEC søker

Gruppeleder innenfor Helsebygg

Ikke alle jobber med landets mest prestisjefylte og komplekse prosjekter. Men noen gjør det.

Ønsker du deg nye utfordringer?

Om du er er god til å bygge og utvikle relasjoner, er dette kanskje noe for deg.

I avdeling Helsebygg, som er en del av Metier OEC sin Construction-enhet, får vi en ledig gruppelederstilling. Våre oppdrag er mest knyttet til investeringsprosjekter i helserelatert virksomhet, hvorav sykehus er det største enkeltområdet.

Søknadsfrist snarest.

Om stillingen

Vi er organisert i tre hovedområder: Tidligfaseutredninger, utstyrsplanlegging og anskaffelse, samt prosjektledelse byggefase. Denne stillingen er knyttet til tidligfaseutredninger og eventuelt byggefase.

Gruppeleder har linjelederansvar for sin gruppe medarbeidere, og har det kommersielle ansvaret for kunder i sitt marked sammen med avdelingsleder. Stillingen rapporterer til Avdelingsleder for området, og utgjør avdelingens ledergruppe sammen med avdelingsleder og andre gruppeledere.

Sentrale arbeidsoppgaver

For å lykkes i denne stillingen tror vi at du har erfaring fra å lede mennesker, har kommersiell teft og gode kommunikasjonsevner. Vi tror du er opptatt av å skape resultater sammen med andre, og at du trives med å sette retning, utvikle og ta ansvar. Du ønsker å være en drivkraft for å realisere våre verdier.

Manglende erfaring kan kompenseres med personlige egenskaper og et ønske om utvikling innen personal- og markedsledelse.

Stillingen vil være fordelt 30/70 mellom jobben som gruppeleder og arbeid i oppdrag (prosjektleder eller tilsvarende), og forventet oppstart vil være 1. April 2022.

  • Bidra til å utvikle, vedlikeholde og iverksette strategi, samt tilhørende handlingsplaner
  • Bidra til at Construction når sine økonomiske mål gjennom kapasitetsutnyttelse, vekst og prisutvikling i egen gruppe
  • Ansvar for oppfølging av prioriterte kunder innen gruppens markedsområde
  • Delta i markeds- pg tilbudsarbeid, herunder kvalitetssikring av tilbud
  • Videreutvikle kunderelasjoner og aktivt identifisere mersalgsmuligheter på tvers av forretningen
  • Ivareta oppdragsansvaret for et antall oppdrag
  • Ansvar for ressursstyring i egen gruppe, i tett samarbeid med avdelingsleder
  • Ivareta og innarbeide selskapets kultur i avdelingen og bidra aktivt i kulturarbeidet i Construction totalt sett
  • Personalansvar for ansatte med direkte rapportering
  • Bidra til god informasjon, kommunikasjon og samarbeid i avdelingen

De som jobber her sier

Hanne Høifødt

Hanne Høifødt

Prosjektleder

I Metier OEC jobber jeg med prosjekter i norsk helsesektor. Prosjektene har sammensatte målbilder og for å kunne få god oversikt jobber jeg strategisk og tett med ledelsen.

Tori Henriksen

Tori Henriksen

Prosjektleder

Sammen med mine kollegaer jobber jeg for å forbedre måten vi gjennomfører prosjekter på i Norge. Hos Metier OEC får jeg være en del av et miljø med store ambisjoner og mye påvirkningskraft.

Alexander Skram

Alexander Skram

Prosjektleder

Jeg opplever at jeg har en spesielt god kontakt med mine kollegaer i Metier OEC. Når vi sitter ute i kundeprosjekter hjelper de meg med å levere mitt beste, på samme måte som jeg ønsker å gjøre det jeg kan for å hjelpe dem.

Spørsmål om stillingen?

Svein Petter Raknes
Avdelingsleder Helsebygg
svein.petter.raknes@metieroec.no
Tlf.: 950 69 998

Ingrid Janne. S Gultvedt
HR Business partner
ingrid.gultvedt@metieroec.no
Tlf.: 971 13 065

Om Metier OEC

I Metier OEC løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon.

Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.

Søk på stillingen