Metier søker

Talent Acquisition specialist

Om stillingen

Som Talent Acquisition Specialist vil ditt hovedansvar være å tiltrekke kandidater som er riktige for oss nå, og i fremtiden. Dette vil du gjøre med hjelp av aktivt søk, nettverksarbeid og initiativer som er med å bygge vårt employer brand. Gjennom alle våre ansatte har vi et stort nettverk som vi enda bedre kan nyttiggjøre oss av med større kapasitet på rekruttering.

Stillingen rapporterer til Talent Acquisition Manager og inngår i et faglig team på tvers av selskapet.

Oppgaver:
Du vil i hovedsak balansere mellom å være en strategisk rådgivingspartner og operasjonell rekrutterer for våre to divisjoner Construction og Management Consulting. Du vil derfor få muligheten til å bryne deg på en bred rekrutteringsrolle i en organisasjon som har tydelige vekstambisjoner, rekrutteringsmål og tverrfaglig kompetanse. Samtidig med et operativt rekrutteringsfokus vil du få en viktig rolle i utviklingen av vår rekrutteringsmetodikk – og du vil bli satt pris på!

Hva vi ser etter

Vi tror at rett kandidat har relevant høyere utdanning innen økonomi, administrasjon, HR eller tilsvarende. Du har kanskje et par års erfaring fra Executive Search-bransjen som Researcher og har lyst til å utvikle deg og ta et neste steg i karrieren. Vi er selvsagt åpne for mange ulike bakgrunner, som f.eks. HR, marketing eller salg og oppfordrer også nyutdannede til å søke.

For å lykkes og trives i rollen som Talent Acquisition Specialist tror vi at du er proaktiv, selvstendig, fleksibel og tillitvekkende. Du balanserer mellom det å være uredd og ydmyk og du er også nysgjerrig på dine omgivelser – mennesker, virksomheter, samfunnsaktører og bærekraftig samfunnsutvikling. Du evner å knytte kontakt med nye mennesker og er en god relasjonsbygger. Vi har høye ambisjoner på egne og våre kunders vegne, og du må være opptatt av å nå felles og egne mål.

Hva får du hos oss?

Vi setter trivsel høyt på dagsorden. Det er viktig for oss at våre kolleger har det bra på og utenfor jobb. Vi preges av et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer, og et bredt spekter aktiviteter – både faglige og sosiale.

Hos oss har du fleksibelheten til å legge opp arbeidsuken slik den er best for deg. Vi har tillit til at du gjør det du skal, når du skal. Derfor fortsetter vi med muligheten for hjemmekontor også etter pandemien. Vi er heller ikke særlig redde for at du velger å være hjemme 100% av tiden – vi har det nemlig veldig hyggelig på kontoret!

Begynner du hos oss vil du ta del i et profesjonelt, dynamisk og faglig sterkt miljø. Kompetanseheving er viktig for oss (det er jo kompetanse vi lever av), og vi tror på det å lære både av hverandre og av andre. Derfor legger vi opp til at du kan ta kurs og sertifiseringer via vår læringsportal.

Kort fortalt:

  • Du blir en del av en solid og anerkjent kompetansevirksomhet
  • Et hyggelig, sosialt og uformelt arbeidsmiljø
  • En variert, fleksibel og selvstendig stilling – med store påvirkningsmuligheter
  • Metierskolen er vår hovedarena for kompetanseutvikling av medarbeidere, og du får mulighet til å sertifisere deg innen ulike kurs
  • Metier sport og fritid samler oss på tvers gjennom fysisk aktivitet og sosiale arrangementer

SPØRSMÅL OM STILLINGEN?

Trygve Rastad
Talent Acquisition Manager
trygve.rastad@metieroec.no
Tlf.: 996 09 086

Om Metier OEC

I Metier løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon.

Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.

Søk på stillingen