Metier OEC søker

Talent Aquisition Manager

Strategisk rådgiving og operativ rekrutteringsstøtte

Hjelp oss å finne de beste hodene

Som totalleverandør av prosjektledelse arbeider Metier OEC for å skape verdier for våre kunder og samfunnet for øvrig. Vi er dedikert til prosjektledelse og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge.

Vi er et selskap som tar samfunnsansvar på alvor, og utgjør en forskjell ved å sikre mer verdi for prosjektinvesteringene i Norge. Vår divisjon Construction har Norges ledende miljø innenfor Verdistyrt prosjektutvikling. Vi leder for tiden flere store forbildeprosjekter. Til våre oppdrag trenger vi kloke hoder med riktig erfaring og kompetanse - og deg som vet hvor vi finner dem.

Søknadsfrist: Snarest

Om stillingen

Som Talent Acquisition Manager vil ditt hovedansvar være å hjelpe Metier OEC med å tiltrekke kandidater som er riktige for oss nå, og i fremtiden. Dette vil du gjøre med hjelp av aktivt søk, nettverksarbeid og initiativer som er med å bygge vårt employer brand.

Du vil balansere mellom å være en strategisk rådgivingspartner for hele Metier OEC og en operasjonell rekrutterer for Construction-divisjonen vår. Du vil derfor få muligheten til å bryne deg på en bred rekrutteringsrolle i en organisasjon som har tydelige vekstambisjoner og rekrutteringsmål.

Lykkes du i rollen, vil det være gode muligheter for å bygge opp og lede et rekrutteringsteam på sikt.

Sentrale arbeidsoppgaver

Strategisk rådgivning

 • I samarbeid med divisjonene planlegge rekrutteringsbehov, veilede, støtte, og sikrer en god overordnet rekrutteringsprosess der kvalitet er i fokus. Divisjonene er forskjellige og vil derfor ha ulike behov.
 • Du vil bidra aktivt til utvikling og forbedring av Metier OEC sine mål og tiltak for Employer Branding. Som ansvarlig for Employer Branding-aktiviteter vil du jobbe tett med Marketing og ledelsen/rekrutteringsansvarlige i divisjonene for å sikre gode rekrutteringskampanjer i sosiale medier.
 • Metier OEC samarbeider med flere headhuntere/rekrutteringsbyrå. Du vil håndtere og forhandle avtalene som inngås i tillegg til at du følger med på og måler kvalitet på leveransen fra byråene og sikrer at de representerer oss på en god måte.

Operativ rekrutteringsstøtte for Construction-divisjonen vår:

For vår største divisjon Construction og støttefunksjonene vil du ha et operativt ansvar for rekruttering av erfarne prosjektledere og prosjektrådgivere. Våre vekstambisjoner vil kreve at vi sikrer oss god kandidattilgang, og ditt arbeid vil derfor i stor grad bestå av å identifisere og tiltrekke oss kandidater, og bistå i arbeidet med å få dem i prosess gjennom søk i ulike kanaler.

Hvem vi ser etter

Vi tror du har

 • Relevant høyere utdanning.
 • 5+ års erfaring med rekruttering, attrahering, seleksjon og employer branding til stillinger i kunnskapsbedrifter. Gjerne erfaring fra rekruttering av prosjektledere og prosjektrådgivere innen bygg / anlegg / industri.
 • Erfaring med bruk av sosiale medier.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og fremstillingsevne, både skriftlig og muntlig.
 • Det er ønskelig med testsertifisering i Cut-e/AON, NEO-PI eller tilsvarende. Vi benytter for det meste våre samarbeidspartnere for evne- og ferdighetstester samt referanseinnhenting, men ønsker å ha kompetanse på dette internt også.

Personlige egenskaper

 • Du er proaktiv, selvstendig, fleksibel, tillitsvekkende (tilpasser kommunikasjon til ulikt publikum) og trigges av å levere på egne og organisatoriske mål.
 • Synes det er spennende med digitale løsninger. Du ser muligheter i ny teknologi og det å utnytte spennende teknologiske løsninger til selskapets beste.
 • Motiveres av å jobbe mot rekrutteringsmål, og det betyr mye for deg å nå disse.
 • Er opptatt av både kvalitet og effektivitet, og vet å holde kandidatopplevelsen personlig.
 • Har god forretningsforståelse og er en relasjonsbygger.
 • Selvstendig. Dette er en uavhengig rolle der man selv er ansvarlig for å ta initiativ og drive frem relevante tiltak og prosjekter.

Hva får du hos oss?

I Metier OEC vil du ha muligheten til å jobbe med mange varierte arbeidsoppgaver, ha stor fleksibilitet i stillingen og gode muligheter for karriereutvikling. 

Vi setter trivsel høyt på dagsorden. Det er viktig for oss at våre kolleger har det bra på og utenfor jobb. Vi preges av et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer, og et bredt spekter aktiviteter – både faglige og sosiale.

Hos oss har du fleksibelheten til å legge opp arbeidsuken slik den er best for deg. Vi har tillit til at du gjør det du skal, når du skal. Derfor fortsetter vi med muligheten for hjemmekontor også etter pandemien. Vi er heller ikke særlig redde for at du velger å være hjemme 100% av tiden – vi har det nemlig veldig hyggelig på kontoret!

Begynner du hos oss vil du ta del i et profesjonelt, dynamisk og faglig sterkt miljø. Kompetanseheving er viktig for oss (det er jo kompetanse vi lever av), og vi tror på det å lære både av hverandre og av andre. Derfor legger vi opp til at du kan ta kurs og sertifiseringer via vår læringsportal.

Kort fortalt:

 • Konkurransedyktig lønn og gode betingelser
 • Moderne lokaler på Skøyen
 • Mulighet til å selv forme arbeidshverdagen og karriereløpet
 • Tilgang på kurs i Metierskolen, og mulighet for videre sertifiseringer
 • Et godt miljø hvor det er høyt under taket
 • Sport- og fritidsgruppe hvor du får alt fra kajakk-kurs, topptur, sykkellag og yoga til løpegruppe.
 • Fleksibilitet - både med tanke på arbeidstid og -sted.

De som jobber her sier

Ingrid Janne Sæberg Gultvedt

Ingrid Janne Sæberg Gultvedt

HR Business Partner

I Metier OEC får jeg handlingsrom og mulighet til å levere, og jeg opplever stor tillit til meg og min kompetanse. Organisasjonen ser også verdien i det å lykkes i samarbeidet med HR, som er befriende.

Michelle Edvardsen

Michelle Edvardsen

HR koordinator

Vi har en flat organisasjon, noe som gir alle en unik mulighet til å bli sett og utvikle seg. Man føler at man sammen med sine kollegaer, på tvers av divisjoner, gjør en jobb som virkelig betyr noe.

Hilde Austbø

Hilde Austbø

HR Direktør

I tillegg til å få jobbe med veldig flinke mennesker i et miljø som er preget av fleksiblitet og samhold, er jeg stolt over å kunne bidra til videre utvikling av et selskap som bidrar til samfunnsutvikling.

Spørsmål om stillingen?

Hilde Austbø
HR Direktør
hilde.austbo@metieroec.no
Tlf.: 481 16 989

Om Metier OEC

I Metier OEC løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon.

Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.