Yngre talenter

Gjennom vårt Graduate Program ønsker vi å utvikle deg i den retning som ligger naturlig ut fra din motivasjon og dine egenskaper. Programmet gjør deg kjent med de muligheter som finnes i Metier OEC.

Hilde Austbø

Hilde Austbø

Rekrutteringsansvarlig

Tlf: (+ 47) 481 16 989
Send epost

Karriereutvikling satt i system

Du vil gjennom vårt Graduate Program bli kjennskap med utfordringer i ulike prosjektfaser og fra forskjellige bransjer. Gjennom programmet får du delta i flere analyser, med ulike teamsammensetninger, og erfaring fra å sitte operativt ute i kundeprosjekt. I perioden tilegner du deg også teoretisk kunnskap innen internasjonalt “beste praksis” med kurs og sertifiseringer.

Ettersom Metier OEC er et mellomstort selskap i vekst vil du som nyansatt bli en synlig medarbeider. Dette gir deg som nyansatt mulighet for å utvikle deg i den retning som ligger naturlig ut fra den motivasjonen og de egenskapene du har. Gjennom vårt Graduate Program vil du bli kjent med de muligheter som finnes.

For oppstart til vårt Graduate Program ser vi etter masterstudenter fra økonomi eller teknologi, eller deg med noen års arbeidserfaring, som har gode akademiske resultater, sterke kommunikasjonsferdigheter, integritet og mellommenneskelige ferdigheter. Programmet starter på høsten og går over 2 år, der du som nyansatt blir eksponert for oppgaver som gir bred forståelse for prosjektfaget og sikrer et godt grunnlag for en videre karriere i Metier OEC.

Les mer om vårt graduate program her