Yngre talenter

Gjennom vårt Graduate Program ønsker vi å utvikle deg i den retning som ligger naturlig ut fra dine egenskaper og din motivasjon. Programmet gjør deg kjent med karrieremuligheter i Metier OEC.

Hilde Austbø

Hilde Austbø

Rekrutteringsansvarlig

Tlf: (+ 47) 481 16 989
Send epost

Karriereutvikling satt i system

Hvert år ansetter vi yngre talenter for oppstart i vårt Graduate Program. Over to år vil du bli kjent med verdien vi skaper med og for våre kunder, fra ulike bransjer innen offentlig og privat sektor.

Deltagere i programmet får erfaring fra oppdrag inn mot flere av våre tjenesteområder, og tilegner seg teoretisk kunnskap innen internasjonalt “beste praksis” gjennomkurs og sertifiseringer. Vi tror at den beste læringen får vi til gjennom samarbeid med erfarne kollegaer, og selvstendig delansvar i leveranser. Det er lagt opp til at du får jobbe med flere av dine kollegaer, i interne og eksterne oppdrag gjennom programmet. I tillegg vil du i en periode sitte ute i et av våre kunders prosjekter, med ansvar som prosjektstøtte for prosjektledelsen. Gjennom programmet vil du få god støtte fra dine kollegaer - i et miljø kjent for godt samarbeid.

Vi har de siste årene ansatt mellom to og fire kollegaer for oppstart til programmet. Dette gjør at du blir en synlig medarbeider, i et mellomstort selskap i vekst. Etter to år i vårt Graduate Program har du opparbeidet deg god kjennskap til Metier OEC som organisasjon, og de ulike tjenestene vi leverer i markedet. Da kan du vurdere hvilken karrierevei som er naturlig ut fra dine egenskaper og din motivasjon.

For oppstart til vårt Graduate Program ser vi etter masterstudenter fra økonomi eller teknologi, nyutdannet eller med noen års arbeidserfaring. Vi vurderer søkere ut fra akademiske resultater, aktiviteter utenfor studier, sterke kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig (norsk og engelsk) – samt egenskaper som integritet og mellommenneskelige ferdigheter.

Les mer om vårt graduate program her