Riktig prosjekt. Godt gjennomført.

Vi bistår alt fra stat, kommuner, industri og private byggherrer med hele prosessen fra tidlig fase frem til overlevert komplett bygg eller prosjekt.

Thorstein Dyrstad

Thorstein Dyrstad

Regionsleder

Send e-post
+47 952 37 668

 Naturlig nedslagsfelt i Agder fylkene

Våre ansatte har lang erfaring med hele prosjektløpet, fra tidligfase til ferdig prosjekt. Vi håndterer da søknader til myndigheter, planlegging, innkjøp og anskaffelser til kontrakt som følges opp til arbeidet er helt ferdig. Underveis kan vi ta jobben med Prosjekt og/eller Byggeledelse. I totalentrepriser kan vi bistå som byggherreombud eller leietaker ombud.

 

Hva kan vi bidra med?

Det stilles i dag strenge krav til bedriftseiere og byggherrer i forhold til oppfølging av Helse, Sikkerhet og Arbeidsmiljø/Miljø i bedrifter (internkontroll - HMS) og i bygge- og anleggsprosjekter (SHA).  Vi har bred erfaring og kunnskap innenfor HMS/SHA, både innen planlegging-, utførelse- og driftsfase. Våre rådgivere kan bistå deres firma/prosjekt med korrekt oppfyllelse av lovverket.Vi har også flere enkeltoppdrag mot industribedrifter innenfor anskaffelser og kontrakt, hvor vi hjelper dem med strømlinje prosesser, får på plass kontrakter og avtaler som sikrer leveranser. I mange bedrifter er faktisk dette et noe forsømt område som gir betydelig besparelser.

Her finner du oss:

Tangen 11,
4608 Kristiansand, Norge

Og

Kastellgata 34,
4514 Mandal, Norge

Kristiansand

Mandal