Riktig prosjekt. Godt gjennomført.

Vi bistår alt fra stat, kommuner, industri og private byggherrer med hele prosessen fra tidlig fase frem til overlevert komplett bygg eller prosjekt.

Vi tilbyr:

Lang og bred erfaring på prosjektledelse av bygg og anlegg.15 års erfaring og kompetanse på alternative kontaktsmodeller som Samspill og IPD gjennomført etter ICE og VDC med implementering av LEAN, samlokalisering/Bigroom og BIM Spesialkompetanse på SHA.

 

Hva kan vi bidra med?

Det stilles i dag strenge krav til bedriftseiere og byggherrer i forhold til oppfølging av Helse, Sikkerhet og Arbeidsmiljø/Miljø i bedrifter (internkontroll - HMS) og i bygge- og anleggsprosjekter (SHA).  Vi har bred erfaring og kunnskap innenfor HMS/SHA, både innen planlegging-, utførelse- og driftsfase. Våre rådgivere kan bistå deres firma/prosjekt med korrekt oppfyllelse av lovverket.