Klasserom

Bygging av effektive team

I prosjekter er det avgjørende å jobbe godt sammen med andre. Det temporære teamet er gruppen som sammen skal realisere både prosjektmålet og nytten prosjektet skal gi virksomheten. Hensikten med teamorganisering er å kunne løse komplekse problemer som enkeltmennesker ikke har kapasitet eller kompetanse til å løse alene.

2 dager

5 kapitler

Kursdatoer

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

Team bør også etableres når tidspresset er stort, noe som er typisk i prosjekter. Nytten av et riktig sammensatt tverrfaglig prosjektteam er stor. Denne modulen i teamledelse tilpasses kundens behov, noe som gjør deltakeren i stand til å ta ut de viktigste effektene av et godt samarbeid i et team.

Målgruppe

Kurset passer for prosjektledere og sentrale prosjektmedarbeidere. Vi oppfordrer etablerte team til å melde seg på dette kurset, men man vil også få stort utbytte av å delta på dette kurset alene. Du vil få konkrete verktøy du kan ta tilbake til ditt eget team samt øke bevisstheten om egen rolle i et team.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Få bedre kunnskap om hva som legger grunnlaget for samarbeid og tillit i et team

Z

Få mer innsikt og ferdigheter i bygging, vedlikehold og ledelse av et team

Z

Få mer innsikt i hvordan man kan trekke veksler på teammedlemmenes forskjellighet

Z

Økt sine ferdigheter i det å lede en gruppe for en kortere periode og som allerede har en annen personalleder

Dette er inkludert i kurset

Klasseromsundervisning

2 dager klasseromskurs i moderne lokaler.

Erfarne kursholdere

Opplæring fra profesjonelle eksperter med lang erfaring med lederutvikling.

Forbedredende e-læring

E-læringskurs som vil gi deg en god teoretisk innføring i metodikken for å sikre en felles forståelse før man møtes i klasserommet.

Tilgang i 12 måndeder

Du har tilgang til nettkurset i 12 måneder og kan logge på hvor som helst og når som helst. Det gjør at du kan legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Morsom måte å lære på

Kursinnholdet deles opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, diskusjon og gruppearbeid.

E-coach

Gjennom hele kurset har du tilgang til våre e-coach som svarer på praktiske og faglige spørsmål underveis.

Servering

Det blir servert lunsj, inkludert snacks i småpauser.

Språk

Kurset gjennomføres på norsk.

Fra våre tidligere deltakere

Gjennomsnittlig vurdering:  
 3 vurderinger
avAnonymous onBygging av effektive team

Lærte utrolig mye. Det var interessant og spennende! Bra caseoppgaver.

avAnonymous onBygging av effektive team

Viktig for å forstå hverandre og for å bygge hverandre opp

avAnonymous onBygging av effektive team

Dette bør være et obligatorisk kurs for alle ledere i Skanska, helt fantastisk!

Kapitteloversikt

Kurset gjennomføres som nettbasert e-læring med en avsluttende workshop. Første steg er et e-læringskurs som vil gi deg en god teoretisk innføring. Andre steg er to dager med klasseromsundervisning med praktisk trening.

Del 1: Forberedende e-læring

 1. Team som arbeidsform
 2. Relasjoner og tillit i teamet
 3. Personlighet, ledelse og team
 4. Roller i teamet
 5. Effektive teammøter

Workshop dag 1: Dine preferanser, og hvordan kan disse påvirke andre

 • Bli kjent med deg selv ved hjelp av Jungs Type Indeks - et verktøy for å kartlegge dine naturlige preferanser
 • Forskjellighet som ressurs
 • Øvelse

Workshop dag 2: Teamutvikling og -effektivitet

 • Teamsammensetning
 • Hvordan skape effektive team
 • Fallgruver i et team
 • Ansvar og roller i team
 • Teamkontrakt
 • Case: Teameffektivitet (evnt. gjennomføring av Team Canvas hvis flere eksisterende team deltar)

Kursholder

Lotte Gulliksen

Lotte har siden 2010 jobbet tett på mennesker i personlige og karrieremessige omstillings- og utviklingsprosesser, og har opparbeidet seg bred erfaring med veiledning, undervisning og fasilitering av workshops. Hun har siden 2011 vært sertifisert instruktør i Jungiansk Type Index (JTI), og er også sertifisert instruktør i Goal Mapping samt Stress- og bekymringsmestring.

Lotte har en mastergrad i allmenn pedagogikk fra Universitetet i Oslo, med spesiell vekt på motivasjon og mestring i endringsprosesser.

Bestilling

Bestill nå og sikre deg plass på kurset i dag.