E-læring

Smidig prosjektstyring

Smidige utviklingsmetoder tar som utgangspunkt at systemutvikling er svært uforutsigbart, og at prioriteringen av funksjonelle krav vil kunne endre seg.

21 kapitler

}

20 - 25 timer

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

Ved bruk av smidige metoder fokuseres det på løpende sikring av verdi for interessentene ved å utvikle systemet bitvis og med hyppige leveranser. Selv om utviklingsfasen i prosjektet gjennomføres smidig med for eksempel SCRUM som metode, er det avgjørende at det arbeides smidig i hele prosjektets verdikjede for å sikre gevinster.

Etter kurset vil du har forståelse av hvordan smidig systemutvikling med Scrum påvirker styring av prosjektet for å sikre verdi og møte effektmål. Samt innsikt i rollefordeling, prinsipper og metoder for styring av smidige utviklingsprosjekter fra behovsanalyse, under gjennomføring og til forvaltning.

Målgruppe

Kurset retter seg mot de som er prosjektleder, prosjekteier, sentral prosjektdeltaker, Scrum-master eller sitter i et Scrum-team med fokus på smidige prosjekter.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Smidig prosjektgjennomføring og forholdet til overordnet prosjektmodell

Z

Business case, gjennomføring og forvaltning

Z

Kontrakter med målpris og mekanismer for risikodeling

Z

Behov og kravutforming som grunnlag for arbeidspakker og produktelementer i produktkøen

Z

Estimering og kostnadsoppfølging

Z

Teamorganisering, kommunikasjon, rollefordeling

Z

SCRUM Master og prosjektleder

Z

Håndtering av risiko og forholdet til tradisjonell risikostyring

Dette er inkludert i kurset

Tilgang i 12 måndeder

Du har tilgang til nettkurset i 12 måneder og kan logge på hvor som helst og når som helst. Det gjør at du kan legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Godt læringsutbytte

Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen.

Morsom måte å lære på

Pensumet er delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, øvelser, sjekklister og quiz.

E-coach

Gjennom hele kurset har du tilgang til våre e-coach som svarer på praktiske og faglige spørsmål underveis.

Forkunnskaper

For å ta dette kurset kreves det ingen forkunnskaper.

Fra våre tidligere deltakere

Gjennomsnittlig vurdering:  
 1 vurderinger
avMorten S. Knudsen | Nets onSmidig prosjektstyring

Et veldig bra kurs for å få en bedre forståelse av hvordan man jobber med smidige leveranser på tvers av avdelinger.

Kapitteloversikt

Kapittel 1: Motivasjon for smidig

Kapittel 2: Den smidige gjennomføringsmodellen

Kapittel 3: Scrum - grunnleggende begreper og roller

Kapittel 4: Teamorganisering

Kapittel 5: Mål og lønnsomhetsanalyse

Kapittel 6:  Behovsfasen

Kapittel 7: Analyse, design og utvikling

Kapittel 8: Vedlikehold av produktkøen

Kapittel 9: Kvalitetsstyring

Kapittel 10:  Teststrategi og testplanlegging

Kapittel 11: Kommunikasjon

Kapittel 12: Kontrakter: Målpris og risikodeling

Kapittel 13: Estimering

Kapittel 14: Estimering av nytte del 1

Kapittel 15: Estimering av nytte del 2

Kapittel 16: Kostnads- og nytteoppfølgning

Kapittel 17: Usikkerhetsstyring

Kapittel 18: Endringer og planrevisjon

Kapittel 19: Leveranseplanlegging og styring

Kapittel 20: Systeminnføring og forvaltning

Kapittel 21: Gevinstrealisering

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.