Få full oversikt over status på prosjektene dine

myProjects gjør virksomhetens prosjektmetodikk og beste praksis lett tilgjengelig, og sikrer en effektiv prosjektoppstart og standardisert gjennomføring av prosjekter og leveranser.

Felles metodikk

Enkel tilgang til prosjektmetodikk: reell jobbstøtte for prosjektdeltakere og faktisk bruk av beste praksis.

Sporbarhet

Prosjekteierstyring med sporbarhet: effektive og reviderbare beslutningsprosesser

Rapportering

Effektiv og standardisert statusrapportering iht beste praksis

Samhandling

Sømløst integrert med O365 plattformen som gjør det enkelt å samhandle innad i prosjektene og mellom prosjektene og ledelsen.

Oversikt

Sammenstilling av styringsinformasjon i dashboards: én sannhet ett sted.

Erfaringsoverføring

Grunnlag for erfaringsoverføring mellom faser og prosjekter.

Noen av våre fornøyde kunder

Referanser

Implementeringen av myProjects har vært en nøkkeldriver i å forbedre prosjektledelse og styring i Forsvaret. Løsningen sikrer faktisk bruk av Forsvarets prosjektmetodikk i alle prosjekter, inkludert effektiv samhandling og rapportering.
Som en del av vårt forbedringsprogram Sirius har vi tatt i bruk myProjects som Mantenas Prosjektportal. Dette er det naturlige stedet å oppsøke for å få oversikt over alle pågående prosjekter (kundeprosjekter og interne prosjekter), og sikrer faktisk bruk av vår prosjektmetodikk og beste praksis. Den legger til rette for en enhetlig måte å gjennomføre, og følge opp prosjektene våre på, og sørger for en standardisert statusrapportering.
Prosjektportalen myProjects gjør Bane NORs prosjektmodeller og beste praksis lett tilgjengelig for hele virksomheten. Løsningen legger til rette for en effektiv prosjektoppstart og standardisert gjennomføring av prosjekter i Bane NOR.

Fordeler for ulike roller

Prosjektleder

myProjects er prosjektets cockpit og prosjektlederens viktigste støttesystem i prosjektgjennomføringen. Prosjektrommet er basert på virksomhetens beste praksis med enkel tilgang til maler, sjekklister, eksempler og annet innhold som ofte ligger godt gjemt i kvalitetssystemet. myProjects har sikrer full oversikt over status i prosjektet og inneholder automatisk generering av månedsrapporter. Samhandlingsmulighetene i myProjects gjør det enkelt å samarbeide og skaper ett felles rom for alle involverte i prosjektet!

Prosjekteier

Riktig informasjon til riktig tidspunkt er en forutsetning for en velfungerende beslutningsprosess for prosjektvirksomheter. De som bruker lang tid, eller tar feil beslutning, får som vi vet dårlige prosjekter. I myProjects er eierstyringsmodellen med tilhørende krav implementert i samme løsning som prosjektene gjennomføres. Dette sikrer forutsigbarhet mellom prosjekteier og prosjektleder og enkel tilgang til beslutningsunderlag til riktig tidspunkt. Beslutningsunderlaget blir automatisk lagret i myProjects slik at man sikrer full sporbarhet og transparens.

Project management office (PMO)

myProjects er ett effektivt verktøy for å sikre implementering av kundens prosjektmetodikk og beste praksis i virksomheten. Dette skaper en felles prosjektkultur og gir PMO’et en arena for erfaringsoverføring og kontinuerlig forbedring. Automatisk opprettelse av prosjektrom basert på valgt prosjektmodell sørger for enkel tilgang til bl.a. maler og sjekklister og riktig bruk av det PMO’et har i sin verktøykasse.

Prosjektdeltaker

myProjects sikrer en felles arbeidsflate for alle prosjektdeltakere med enkel tilgang til gjeldende informasjon og dokumenter i prosjektet. I prosjektrommet har man enkel tilgang til det den enkelte rolle/prosjektdeltaker trenger for å utøve sine oppgaver basert på virksomhetens beste praksis og prosjektmetodikk. Dette sørger for effektivitet og mer tid til de virkelige utfordringene i prosjektet.

3 grunner til å velge myProjects

1. Oversikt og forutsigbarhet i alle dine prosjekter

Få en felles portal for styring og oppfølging av dine prosjekter. myProjects sikrer enkel tilgang til nødvendig informasjon for alle involverte i virksomhetens verdikjede. Samhandling og koordinering mellom ledelse, prosjekteier og de som styrer og gjennomfører prosjektene er ivartatt i en felles arbeidsflate. myProjects sikrer én sannhet ett sted med riktig styringsinformasjon for hele prosjektporteføljen.

2. Riktig bruk av beste praksis

myProjects gjør virksomhetens prosjektmodell og metodeverk lett tilgjengelig, og sikrer en effektiv prosjektoppstart og standardisert gjennomføring av prosjekter hver gang. myProjects gir jobbstøtte i alle faser av prosjektene og sikrer riktig bruk av gjeldende beste praksis. Dette gir prosjektdeltakere mer tid til å jobbe med de virkelige utfordringene i prosjektene. I tillegg skaper man en felles kultur for prosjektarbeidet i virksomheten og en arena for erfaringsoverføring og kontinuerlig forbedring.

3. Effektiv implementering og rask gevinst

myProjects er ett standardprodukt som kan implementeres som en skyløsning eller i Kundens infrastruktur. Produktet er sømløst integrert med Office-applikasjonene og bygger på SharePoint sin funksjonalitet for samhandling og dokumenthåndtering. Med myProjects er implementeringstiden kort og man oppnår rask gevinst for virksomheten.

Bestill gratis demo

Fyll ut skjemaet under hvis du ønsker en gratis demonstrasjon av myProjects.