Om Metier OEC

Metier OEC er en totalleverandør av prosjektledelse som arbeider for å skape verdier for våre kunder og samfunnet for øvrig. Vi er dedikert til prosjektledelse og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge. Vi bidrar til vellykkede enkeltprosjekter, og til at våre kunder gjennomfører gjentagende gode prosjekter.

Halvard S. Kilde

Halvard S. Kilde

Adm. Direktør

Tlf: (+ 47) 24 12 45 00
Send epost

Norges fremste fagmiljø

Kompetansenivået innen prosjektledelse er generelt høyt i Norge. Allikevel erfarer vi alt for mange unødvendige prosjektoverskridelser og mislykkede prosjekter. Metier OECs visjon er derfor å gjøre en forskjell gjennom vellykkede prosjekter. Vi strekker oss etter å skape verdier for våre kunder og for samfunnet forøvrig.

Som totalleverandør har vi bygget opp en bred portefølje av tjenester, opplæring, sertifiseringer og systemer innenfor vårt fag. Vi besitter også landets fremste fagmiljø, og totalen av dette gjør oss til en relevant partner for de fleste prosjekter og prosjektvirksomheter.

 

Metier og OEC slår seg sammen

Fra 2. januar 2018 slår OEC Gruppen og Metier sammen sine virksomheter og etablerer Norges fremste fagmiljø innen prosjektledelse.

Vi blir en del av det internasjonale konsulentselskapet, RPS Group, og får en egen enhet i Norge under navnet Metier OEC. RPS Group har mer enn 5.000 medarbeidere som til daglig gjennomfører prosjekter i over 100 land rundt i verden. Samlet vil Metier OEC ha over 250 ansatte og en omsetning på ca. 800 millioner kroner i 2018.

Styrken i denne bransjen ligger i samarbeid, og vi blir nå et krafthus innen prosjektledelse i Norge og internasjonalt. Hvert av våre tidligere selskaper, OEC Gruppen og Metier, innehar en unik kompetanse og standard som vi nå skal bygge videre på under ett felles merkenavn.

Overfor våre kunder og samarbeidspartnere er det viktig å presisere at ledelsen og ansatte i Metier OEC vil være med virksomheten videre. Tidligere administrerende direktør i Metier, Halvard Kilde, blir ny administrerende direktør i Metier OEC. Knut Hegge, tidligere administrerende direktør i OEC, vil fungere som viseadministrerende direktør for selskapet samt leder for vår Construction avdeling.
Som totalleverandør har vi bygget opp en bred portefølje av tjenester, opplæring, sertifiseringer og systemer innenfor vårt fag. Vi besitter også landets fremste fagmiljø, og totalen av dette gjør oss til en relevant partner for de fleste prosjekter og prosjektvirksomheter.

 

RPS Group

Metier OEC er en del av det internasjonale konsulentselskapet RPS Group. RPS Group tilbyr prosjektledelse i store deler av verden. RPS Group har over 5000 ansatte, og har siden 2010 påtatt seg prosjekter i 123 land over 6 kontinenter.