I media

Metier OEC lanseres i media i disse dager, med annonsekampanje i uke 5-9, 2018. Kampanjen kan du se i DN, på flytoget og i diverse digitale medier.

Ellen S Hansen

Ellen S Hansen

Markedskoordinator

(+47) 95 28 91 45
Send epost

Listhaug tok første spadetak på nytt beredskapssenter

Vi i Metier OEC er stolte av å spille en nøkkelrolle i både planleggingen og gjennomføringen av dette viktige prosjektet som vil revolusjonere Norges politiberedskap.

Nytt sykehusbygg på Gaustad

30. jan, Bygg.no

RATIO arkitekter, Arkitema Architects, Sweco og Metier OEC skrev tirsdag kontrakt med Helse Sør-Øst RHF om konseptfasen for nytt sykehusbygg på Gaustad for Oslo universitetssykehus.

Etablerer nytt konsulentselskap

10. jan, Byggfakta

To av Norges største konsulentselskaper, OEC Gruppen og Metier, slår sammen sine virksomheter, og etablerer Norges fremste fagmiljø innenfor prosjektledelse.

Skaper konsulent-kjempe

11. jan, Building Sypply

I en pressemelding trekker de fram prosjektledelse og rådgivning innen bygg, energi og industri som noen av sine største styrker, og hevder at sammenslåingen vil skape Norges fremste fagmiljø for prosjektledelse.

Nytt konsulentselskap i prosjektledelse

10. jan, HMT

Halvard Kilde blir administrerende direktør i det nye selskapet som har tatt navnet Metier OEC. Knut Hegge som tidligere ledet OEC, tar ansvaret for den omfattende bygg- og anleggsvirksomheten til selskapet.

OEC Gruppen og Metier slått sammen

2. jan, Byggeindustrien

Fra 2. januar er Metier og OEC slått sammen til Metier OEC. - Vi blir en del av det internasjonale konsulentselskapet, RPS Group, og får en egen enhet i Norge under navnet Metier OEC.