Skal du i gang med et nytt prosjekt?

Prosjekter utføres ofte på tvers av virksomhetens funksjonelle struktur, og gjerne også med spesialistkompetanse fra andre virksomheter. Da er det viktig med en onboardingprosess for å sørge for at alle involverte kommer raskt inn i prosjektet og kan bidra til verdiskapning så tidlig som mulig.

Hva er Onboarding?

Onboarding er ofte noe man forbinder med HR og nyansettelser, men det er vel så viktig å tenke på dette i forbindelse med oppstarten av et prosjekt. Hvis du har en god onboardingprosess i begynnelsen av et prosjekt er sjansen større for at du vil lykkes.

Onboarding sørger for at dine prosjektressurser kommer raskt inn i prosjektets mål slik at alle styrer i samme retning. En god onboarding sikrer alle aktører har god kjennskap til gjennomføringsmodell og hvordan de skal jobbe for å nå prosjektmålene som er definert. Vi ser at motiverte og målbevisste ressurser som føler et eierskap til prosjektet øker sjansen for å lykkes betraktelig.

Verdien av god onboarding

Får ressurser raskt opp i fart

Godt og profesjonelt mottak av nye prosjektressurser, slik at de raskt kan bidra til verdiskapningen i prosjektet.

Kulturbygging

Sikre tilhørighet til prosjektet gjennom felles forståelse for formål, leveranser, arbeidsmetodikk, kultur, organisering og samarbeidsformer.

Felles fundament

Sørger for at alle prosjektressurser har den nødvendige kompetansen de trenger for å jobbe mest mulig effektivt sammen.

Noen av våre kunder

Metier OEC har levert sikkerhetskurs for Bane NOR siden 2015. Alle som skal jobbe i og ved en driftsatt jernbane eller på Bane NOR sine anleggsområder må igjennom dette kurset. Hittil har vi hatt 25772 deltakere på dette kurset - fra 100 ulike nasjonaliteter.

Metier OEC leverer onboarding til NTNU Campussamlig. Kompetanseløpet består av to nivåer. Første nivå er for alle involverte i prosjektet og inneholder kurset; Velkommen til NTNU Campussamling. Andre nivå er for nøkkelressurser i prosjektet og består av kurset: Verdistyrt prosjektutvikling/Design to Cost.

Vi kan levere

U

Introduksjonskurs til prosjektet

Vi skreddersyr et introduksjonskurs sammen med prosjektleder/eier slik at alle i prosjektet får god kjennskap til prosjektmål, gjennomføringsmetodikk, organisasjon, kultur og roller og ansvar.

Prosjektkompetanse

Vi har en solid kursportefølje innenfor prosjektledelse og kan bistå med kompetanseheving på alle nivåer. Introduksjonskurs til prosjektet, prosjekteierstyring og verdistyrt prosjektutvikling er ofte kurs som er vanlig å levere i en onboarding prosess.

Teambygging og ledelse

Felles for alle prosjektteam er at de er en midlertidig sammensatt gruppe med ett felles prosjektmål. Da er det viktig å skape en motivasjon og forståelse for hva prosjektet skal ende i samt evne og trekke på de styrkene som finnes i teamet. Bygging av effektive team, motiverende ledelse og effektiv kommunikasjon og Jungiansk typeindeks (JTI) er kurs som kan inngå i en onboarding.

Systemstøtte

Vi kan tilby systemstøtte som sikrer at prosjektmetodikk og beste praksis blir benyttet gjennom hele prosjektets livssyklus. Dette gir effektiv onboarding av den enkelte prosjektdeltaker, reell jobbstøtte og skaper forutsigbarhet rundt hva som kreves til hvilket tidspunkt i prosjektet. Det vil også sikre effektiv sammenstilling av styringsinformasjon ett sted, samt forenkele kommunikasjon med interessenter rundt prosjektet.

Jobbstøtte

Vår kunnskapsportal myMetier+ gir prosjektressurser tilgang til det siste innen prosjektfaget - når og hvor de vil. Reell jobbstøtte gjør det enklere å sette teori ut i praksis og gir de ansatte kunnskapen de trenger for å gjøre en bedre jobb i prosjektet.

Sikkerhetskurs

Sikkerhetskurs er ofte et krav til alle som skal jobbe på en byggeplass, jernbane eller andre anlegg. Vi har lang erfaring med dette og kan bistå i alt fra utvikling av sikkerhetskurs, til gjennomføring og kursadministrasjon.

Kontakt oss

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!